Akceleratorius

Filtras: A  B  Č  D  E  F  G  H  Į  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  Ū  visi

Akceleratorius

1. Prekių ir paslaugų realizavimo apimties pokyčio ir investicijų santykis. Akceleratoriaus principo esmė tokia: investicijų lygis priklauso nuo bendrojo nacionalinio produkto (BNP) augimo tempų. Jei šis produktas didėja – didėja ir grynosios investicijos, o jei nacionalinis produktas nedidėja, tai grynųjų investicijų nebedaroma arba jos lieka labai mažos. Greitai augant bendrajam nacionaliniam produktui verslininkai skatinami investuoti į naujas gamyklas ne tik tam, kad atnaujintų kapitalą, bet ir tam, kad patenkinti padidėjusią paklausą. Indukcinių investicijų padidėjimas savo ruožtu sustiprina multiplikatoriaus poveikį didinant nacionalinį produktą. Bendras akceleracijos ir multiplikacijos veiksmų poveikis, pasireiškiantis per investicijų ciklą, gali paaiškinti pokyčius ekonomikoje, susijusius su biznio ciklu. Kadangi investicijų dydis priklauso nuo kintančio bendrojo nacionalinio produkto apimties, tai greitai jam augant investicijos būna didžiausios, nes gamintojas stengiasi padidinti savo pajėgumus. Šios didelės investicijos padeda spręsti visuminės paklausos problemą ir išlaikyti aukštą BNP lygį. Kai BNP augimo apimtis mažėja, verslininkams daugiau nebūtina didinti pajėgumų, ir investicijos gali sumažėti iki pagrindinio kapitalo atnaujinimo lygio. Sumažėjus investicijoms sumažės visuminė paklausa ir BNP. Jeigu paklausa ilgesnį laiką yra nedidelė, tai įrengimai pamažu pasens ir kai kuriuos iš jų teks pakeisti. Investicijų didėjimas didina visuminę paklausą ir skatina didėti BNP.

2. Greičio keitimo įtaisas.


3. Greitiklis, tai įtaisas įgalinantis perteikti sąmoningai pasiųstą signalą per valdymo mechanizmą į degalų dozatorių tikslu pasiekti didesnį variklio veleno apsisukimų skaičių, padidinti variklio sukimo momentą ir valdomos transporto priemonės greitį iki pageidaujamo.