Visi komentarai
Trumpet Call, 2011-11-14 22:50

ATEISTAMS: Apreiškimas Jonui 10: 5 O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė savo ranką į dangų 6 ir prisiekė Gyvenančiuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemę ir visa, kas joje, bei jūrą ir visa, kas joje, – kad laiko daugiau nebebus, 7 bet septintojo angelo trimitavimo dienomis bus baigta Dievo paslaptis, kaip Jis yra paskelbęs Gerąją naujieną savo tarnams pranašams. Apreiškimas Jonui 11: 15 Sutrimitavo septintasis angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė: „Šio pasaulio karalystės tapo mūsų Viešpaties ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis valdys per amžių amžius!“ MŪSŲ KARTA yra PASKUTINĖ KARTA! TUOJ RUSIJA IR Co (Taip, bus ir Iranas) PULS IZRAELĮ, BET JŲ ARMIJOS BUS ANTGAMTIŠKAI SUNAIKINTOS (Ezekielio 38-39) TAM, KAD VISI ŽINOTŲ, KAD IZRAELIS BUS GINAMAS IZRAELIO DIEVO!…Tuoj vaikų žemėj NEBELIKS per vieną akimirksnį... VISI VAIKAI BUS SU JĖZUM KRISTUM DANGUJ! SUPRASKIT AIŠKIAI, KAD TAI NEBUS KAŽKOKIŲ ATEIVIŲ DARBAS!… PO JŲ DINGIMO IŠ ŽEMĖS ČIA PRASIDĖS TEISMAI… Dabar jau nors kažką žinosit apie tai… RUOŠKITĖS, NES TAI ĮVYKS... ATGAILAUKITE!… Tegul tai pildosi: Mato 24: 14 Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“. Taip, Vienintelis kelias į gyvenimą yra Jėzus Kristus. Atverkit savo širdis Jam. Nedelskite, prašau, nedelskite. Daugiau informacijos BIBLIJOJE. TAIP, SKAITYKIT BIBLIJĄ: ST, NT, PT (Laiškai; TrumpetCallofGodOnline. com). VISOS DALYS YRA VIENODAI SVARBIOS!… VISIEMS: "youtube: /watch?v=PEm2TjZX0-8" ; KRIKŠČIONIMS: "youtube: /watch?v=zF4UReGqGD4" ; TAU: GAL ŠIANDIEN YRA TAVO IŠGELBĖJIMO DIENA?...

mes, 2011-11-14 22:21

Galima numanyti, kad netrukus reikalai visame pasaulyje pakryps į blogąją pusę. Gandai apie ES išgelbėjimo planus sąmoningai fabrikuojami, kad nežlugtų akcijų ir obligacijų rinkos. Niekas nežino ką daryti, kad scenarijus nepakryptų karinio konflikto (pasaulinio) link... Kadangi visų problemų priežastys - vidinės, sukeltos super egoizmo, tai ir jų sprendimas turi būti vidinis. Neišvengiamai kiekvienas turėsime mokytis, dirbti su savimi, keisti savo požiūrį į save, savo santykį su kitais, į savo paskirtį visuomenėje. Tai turės tapti svarbiausia kiekvieno žmogaus pareiga. Kito kelio tiesiog nėra.

Jūsų komentaras

Vardas*

El. paštas (nerodomas)

Komentaras*