Bankai Europos priežiūros nesibaimina

(Puslapis 1 iš 2)


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

krepsinis.net

2013-10-21 07:07

Skan­di­na­viš­ki ban­kai, ku­riuos nuo eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vo­je die­nos pri­žiū­rės ne tik Lie­tu­vos ban­kas (LB), bet ir Eu­ro­pos cen­tri­nis ban­kas (ECB), ne itin bai­mi­na­si bū­si­mo re­gu­lia­vi­mo, rašo "Lietuvos žinios".

Ko­mer­ci­nių ban­kų at­sto­vai tei­gia, kad da­bar Šve­di­jos ban­kų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos sa­vo ban­kams Lie­tu­vo­je yra iš­kė­lu­sios daug griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus nei tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos. Ki­ta ver­tus, jei bū­si­ma ECB prie­žiū­ros naš­ta pa­si­ro­dy­tų per su­nki, šie ban­kai ga­lė­tų pa­si­keis­ti tei­si­nį sta­tu­są iš sky­rių į fi­lia­lus ir to­kiu bū­du pa­tek­tų į eu­ro zo­nai ne­prik­lau­san­čių Šve­di­jos ir Nor­ve­gi­jos cen­tri­nių ban­kų tie­sio­gi­nę prie­žiū­rą.

Lie­tu­vai pri­si­dė­jus prie Ban­kų są­jun­gos (iš pra­džių prie vie­no jos kom­po­nen­tų - Bend­ros prie­žiū­ros me­cha­niz­mo) ECB pe­rim­tų tri­jų di­džiau­sių ir sis­te­mai svar­bių Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų ko­mer­ci­nių ban­kų - AB SEB ban­kas, AB „Swed­bank“ ir AB DNB ban­ko – prie­žiū­rą.

Lie­tu­vos sto­ji­mas į Ban­kų są­jun­gą sie­ja­mas su ša­lies įsto­ji­mu į eu­ro zo­ną, ti­kė­ti­na, nuo 2015 me­tų pra­džios.

Dienraščio kalbintas Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Sta­sys Kro­pas at­krei­pė dė­me­sį, kad bend­ra ban­kų prie­žiū­ros sis­te­ma bus iš­lai­ko­ma iš rin­kos da­ly­vių įna­šų. Taip pat bus for­muo­ja­mi fon­dai, ku­rių lė­šo­mis prob­le­mi­niai ban­kai bus res­truk­tū­ri­zuo­ja­mi ar už­da­ro­mi. Tre­čia naš­ta, pa­sak S.Kro­po, bū­tų in­dė­lių drau­di­mo fon­das, ku­rį taip pat kaups rin­kos da­ly­viai. 

SEB ban­ko vy­riau­sio­ji ana­li­ti­kė Vi­li­ja Tau­rai­tė "Lietuvos žinioms" tei­gė, kad, įve­dus nau­ją prie­žiū­ros tvar­ką, trims di­džiau­siems ban­kams teks pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų ECB prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mų, teik­ti at­as­kai­tas pa­gal nau­jus stan­dar­tus, gal­būt pa­si­nau­do­ti pa­pil­do­mo­mis au­di­to pa­slau­go­mis, o ki­ti ban­kai ga­lės bū­ti bet ka­da pa­pil­do­mai pa­ti­krin­ti ECB at­sto­vų. 

Straipsnio puslapiai:

krepsinis.net

Close

Dėl subsidijos pirmam būstui kreipėsi šimtai: paramą gaus ne visi

 Dėl subsidijos jaunoms šeimoms pirmam būstui regionuose, rugsėjo 4 d. duomenimis, kreipėsi 840 jaunų šeimų. Iš visų pateiktų prašymų 46 proc. prašymų buvo iš jaunų šeimų su vienu vaiku, 27 ...

Įspėjo: žmonės neturi būti baudžiami už tai, kad ieško geriausio paskolos pasiūlymo

 Gavus signalų, kad dėl aktyvaus domėjimosi ir paskolų pasiūlymų lyginimo gali brangti skolinimasis, Lietuvos bankas siunčia žinią rinkos dalyviams: kredito davėjai ir kredito reitingų kūrėjai klientus turi vertinti objektyviai ir nebausti jų ...

„Sodra“ perspėjo apie naują sukčių gudrybę: būkite budrūs

 Prasidėjus senatvės pensijų perskaičiavimui „Sodra“ sulaukė ir nerimą keliančių žinių iš gyventojų. Pranešta, kad kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai sulaukė „svečių“, prisistačiusių esą iš ...

Ekspertai pataria, kaip išvengti grėsmių banko sąskaitai

 Lietuvai pasitvirtinus nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, virtualioje erdvėje kylančioms grėsmėms įvardyti ir išvengti valstybė skirs dar daugiau dėmesio. Nuo ko pradėti vartotojui, kurio dažniausiai naudojami įrankiai ...

100 tūkstančių gyventojų sulaukė „Sodros“ priminimų sumokėti skolas

 Daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų, kurie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas turi sumokėti patys, „Sodra“ išsiuntė priminimus sumokėti įmokas, kurios siekia nuo 36 iki 903 eurų. Iš viso išsiųsta ...

Paskola suteikia galimybę renovuoti sodybą ar butą

Daugelis šeimų, susidūrusių su gyvenamojo būsto renovavimu ar atnaujinimo darbais yra pastebėjusios, jog tiek kosmetinis, tiek didesnis remontas pareikalauja plačiai atverti piniginę. Įvairių įrankių, baldų įsigijimas, užmokesčiai ...

VMI siunčia priminimą tūkstančiams lietuvių: galite susigrąžinti permoką

 Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad visiems laiku bei teisingai užpildžiusiems ir pajamų deklaracijas pateikusiems gyventojams, pervedė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokas, rašoma išplatintame ...

Įsigalioja mokėjimų įstatymo pakeitimai: vartotojų laukia pokyčiai

 Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau, rašoma ...

Lietuvos bankas ėmėsi veiksmų: blokuos apie 70 interneto svetainių

 Lietuvos banko nurodymu interneto svetainė www.globalfxm.com (AllProTech OÜ), nelegaliai siūliusi ir teikusi investicines paslaugas, lankytojams jau nepasiekiama. Iki metų pabaigos siekiama blokuoti apie 70 panašių interneto ...

„Sodra“ paruošė nemalonią dovaną: jau siunčiami laiškai

 „Sodra“ šiandien išsiuntė pranešimus 6321 gyventojui, kuriam šį mėnesį gali tekti savarankiškai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką. Pranešimai patalpinti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas