Dėl tau­py­mo – smū­gis mo­ky­to­jams ir vai­kams (1)

(Puslapis 1 iš 5)


Dmitrijaus Radlinsko (Fotodiena) nuotr.

Oksana Laurutytė / Šiauliai plius

2012-01-15 08:19

Tarp sa­vi­val­dy­bės tau­py­mo gir­na­pu­sių pa­te­kus švie­ti­mo dar­buo­to­jams, ken­tės ne tik pe­da­go­gai, bū­re­lių va­do­vai, bet ir moks­lei­viai. Vien Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­rą pa­lie­ka dvie­jų bū­re­lių va­do­vai, tad apie 60 vai­kų pra­ras ga­li­my­bę mo­ky­tis pin­ti bei konst­ruo­ti ir skrai­din­ti avia­mo­de­lius. „Šiau­liai plius“ ži­nio­mis, ma­ži­nant al­gas kai ku­rio­se įstai­go­se ne­si­lai­ko­ma są­ži­nin­gu­mo prin­ci­po. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ža­da tik­rin­ti, ar va­do­vai al­gas pa­val­di­niams ma­ži­na tei­sin­gai.

Dar­buo­to­jai iš­si­laks­tys pa­tys

Va­sa­rį bū­rys iš Šiau­lių biu­dže­to iš­lai­ko­mų dar­buo­to­jų už sau­sio mė­ne­sį gaus apie 30 pro­c. su­ma­žin­tas al­gas. Dau­ge­liui moks­lei­vių bū­re­lių va­do­vų ži­nia, už ko­kią al­gą jiems teks dirb­ti, bu­vo smū­gis.

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­liuo­to­jų bū­re­lio, ku­rį lan­ko apie 30 moks­lei­vių, va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius iš­vis nu­spren­dė išei­ti iš dar­bo. Pa­lik­ti Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­rą nu­spren­dė ir va­do­vo pa­va­duo­to­ja, py­nė­jų bū­re­lio va­do­vas ir tech­ni­nis dar­buo­to­jas.

V. Ste­po­na­vi­čius sa­ko, kad min­tis išei­ti iš dar­bo jam ki­lo dar lapk­ri­čio pa­bai­go­je. Įs­tai­gos di­rek­to­rius Jo­nas Vai­čai­tis jam įtei­kė raš­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ro­dy­ta, jog nuo sau­sio 1-osios jam al­ga su­ma­žės per 46 pro­c., t. y. bus ma­žes­nė net 775 li­tais.

Ana­lo­giš­kus pra­ne­ši­mus dėl dar­bo su­tar­ties są­ly­gų ir ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gų kei­ti­mo ga­vo ir ki­ti cent­ro dar­buo­to­jai. J. Vai­čai­čio pa­si­ra­šy­tuo­se įspė­ji­muo­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ki­tiems jo va­do­vau­ja­mos įstai­gos dar­buo­to­jams al­gos ma­žės 30-50 pro­c. Jei per 10 die­nų cent­ro dar­buo­to­jai raš­tu nein­for­muo­sią apie su­ti­ki­mą dirb­ti pa­keis­to­mis su­tar­ties są­ly­go­mis, bus at­leis­ti iš dar­bo, va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­so 129 straips­niu.

Straipsnio puslapiai:

- Oksana Laurutytė

Close

Seimo nutarimu, išmokos bus mokamos visiems vaikams

Seimas priėmė naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymą, kuriuo siekiama mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę. Už tokį sprendimą balsavo 80, prieš buvo vienas, susilaikė 15 Seimo narių. Siekiant remti vaikus auginančias ...

Seimas nutarė dėl lengvatinio PVM tarifo dydžio ir taikymo

Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pataisas, sumažindamas PVM tarifą kai kuriems vaistams bei pratęsdamas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui, apgyvendinimo ...

Seimas apsisprendė: brangs cigaretės, dyzelis bei didės NT mokestis

Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimus, kuriais nuspręsta didinti akcizo tarifą dyzeliui, cigaretėms, cigarams ir cigarilėms. Už naujas nuostatas balsavo 60 Seimo narių, prieš – 6, susilaikė 12 parlamentarų. Be to, priimtos ...

Kitų metų Lietuvos biudžetas: išskirtinis dėmesys skurstantiems, vidurinioji klasė – palikta šešėlyje

Valdantieji nenustoja džiūgauti, kad kitų metų valstybės biudžetas, kaip niekad iki šiol, bus perteklinis bei išskirtinai socialiai orientuotas. Ir nors socialinei apsaugai kitąmet išties ketinama atriekti nemenką biudžeto pyrago dalį, Seimo nariai ir ekonomistai atkreipia dėmesį, kad vidurinioji klasė ir vėl nesulaukė valdžios dėmesio.

Oficialiai pristatytas kitų metų biudžetas: kam mokesčiai didės, o kam mažės?

 Vyriausybei baigus pasitarimą oficialiai pristatytas kitų metų biudžetas. Jame daugiausia dėmesio skiriama skurdo mažinimui. O be to, numatyta kovoti su žalingu įpročiu - rūkymu. Pabrėžiama, kad pirmą kartą per Nepriklausomybės istoriją ...

I. Šimonytė nesusilaikė: Lietuvoje į mokesčius žiūrima ne iš to galo

Šeštadienį Nemuno saloje Kaune vyksta idėjų festivalis „Laisvės piknikas“: jo programoje numatytos diskusijos su politikais ir visuomenės veikėjais, renginyje lankysis ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiemet ...

Nerijaus Mačiulio verdiktas socdemų mokesčių pertvarkai: nuo dėmesio vertų idėjų iki visiškos tragedijos

Lietuvos socialdemokratai deklaruoja norintys reabilituotis ir pagaliau imtis kairiosios socialdemokratinės politikos, tačiau jų įregistruoti pasiūlymai mokesčių pertvarkai kelią klausimą – ar tikrai? Ekonomisto Nerijaus Mačiulio akimis, ...

Ramūno Karbauskio idėja žarstyti biudžeto pinigus susilaukė premjero kritikos

Paklaustas, ar palaiko Ramūno Karbauskio iškeltą idėją peržiūrėti Fiskalinės drausmės įstatymą ar ekonomistų raginimą pasiūlymo neįgyvendinti, ministras pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Saulius Skvernelis ...

Vyriausybė pristatė mokesčių sistemos pakeitimus

Sprendimai, susiję su mokesčių ir socialinės sistemos pakeitimais, 17-osios Vyriausybės teigimu, priimami išklausius ir įsiklausius į visuomenės nuomonę. To ir siekta pirmą kartą surengtos tokio plataus masto konsultacijos dėl mokesčių ir ...

PVM tarifo lengvatos: ekonomistai atsakė, ar verta tikėtis pokyčių

Už uždarų durų buvę svarstymai, kaip turėtų keistis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos, išlindo į dienos šviesą. Premjeras Saulius Skvernelis prabilo ne tik apie jų dydžius, bet ir apie bendrą PVM tarifo mažinimą. Ekonomistai ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas