Kaip sunaikinti korupcijos vo­ra­tink­lį? (2)

(Puslapis 1 iš 5)


Fotodienos nuotr.

Šiaulių kraštas

2012-09-01 10:04

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nų de­mas­kuo­ti ko­rup­ci­niai ry­šiai at­sklei­dė, kaip aukš­ti skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nai var­dan bend­rų tiks­lų ga­li dirb­ti ran­ka ran­kon.

Bu­vęs il­ga­me­tis STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras Kęs­tu­tis Juo­zas Za­bors­kas įsi­ti­ki­nęs, jog Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne įsi­ga­lė­ju­sią sis­te­mi­nio po­bū­džio ko­rup­ci­ją su­nai­kin­ti įma­no­ma tik se­nuo­sius vei­kė­jus pa­kei­čiant nau­jais.

Pra­na­šiš­kos STT iš­va­dos

„Šiau­lių kraš­te“ ne kar­tą ra­šy­ta apie ko­rup­ci­jos skan­da­lų kre­čia­mą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ną.

Nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio 19 die­nos, kai bu­vo su­lai­ky­tas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Aloy­zas Juo­dis, STT ere­lis ra­jo­no ga­lin­gie­siems kir­to daug kar­tų.

Ko­rup­ci­ja įta­ria­mų as­me­nų skai­čius per­šo­kęs de­šim­tį.

Dar prieš ge­rą pus­me­tį iki ko­rup­ci­nių skan­da­lų Sa­vi­val­dy­bės grie­ti­nė­lė bu­vo įspė­ta, kad Sa­vi­val­dy­bę ste­bi spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je per­nai bir­že­lį STT pa­vie­ši­no at­lik­tos ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zės iš­va­das, ku­rios ro­do, kad ter­pė ko­rup­ci­niams nu­si­kal­ti­mams bu­vo at­si­ra­du­si kur kas anks­čiau, nei pa­reikš­ti pir­mie­ji įta­ri­mai.

Ci­ta­ta iš STT iš­va­dų

„Iša­na­li­za­vus Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus, Nuo­la­ti­nės sta­ty­bos ko­mi­si­jos, vy­riau­sio­jo eko­lo­go, ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ty­ri­mo ir nag­ri­nė­ji­mo veik­lą, kons­ta­tuo­ta, kad neiš­sa­mus kai ku­rių pro­ce­dū­rų reg­la­men­ta­vi­mas ar jų ne­nus­ta­ty­mas, aiš­kiai nea­pib­rėž­tos tar­nau­to­jų kom­pe­ten­ci­jos ri­bos, ne­pa­kan­ka­mas kont­ro­lės me­cha­niz­mas, ne­tin­ka­mas pro­ce­dū­rų do­ku­men­ti­nis įfor­mi­ni­mas su­da­ro prie­lai­dų ko­rup­ci­jai ir Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jų pikt­nau­džia­vi­mui.

Straipsnio puslapiai:

Šiaulių kraštas

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas