Kas ne ly­de­ris, tas...

(Puslapis 1 iš 5)


REUTERS/SCANPIX nuotr.

Viktorija Česonytė / Šiauliai plius

2013-08-30 16:39

Pas­ta­ruo­ju me­tu ku­ria­si įvai­rios sėk­mės mo­kyk­los, ly­de­rių klu­bai, ly­de­rys­tės aka­de­mi­jos. Štai tik vie­nas pa­vyz­dys iš „a la ly­de­rys­tės aka­de­mi­jų“: „...Taip pat Tau bus at­skleis­tos įta­kos da­ry­mo pa­slap­tys, (...), iš­mok­si „skai­ty­ti“ kū­no kal­bą, (...) iš­gir­si dau­gy­bę dar ne­gir­dė­tų da­ly­kų, ku­rie Tau pa­dės įgy­ti ly­de­rio sa­vy­bių!“ Klau­si­mas – į ko­kią to­kios „aka­de­mi­jos“ klau­sy­to­jų gru­pę orien­tuo­tas šis teks­tas? At­sa­ky­mas šiek tiek glu­mi­nan­tis – į moks­lei­vius. Ar vėl ei­na­me sėk­min­gai pra­min­tu so­cia­liz­mo, vai­kų ko­lek­ty­vi­za­vi­mo į so­ciu­mus ke­liu? Gal dar pa­me­na­te to­kią se­ką: spa­liu­kai – pio­nie­riai – kom­jau­nuo­liai – kan­di­da­tai į KP (ko­mu­nis­tų par­ti­jos) na­rius – KP na­riai. To­kia ta hie­rar­chi­ja. Da­bar ku­ria­me ne­vy­kė­lių (juos kar­tais ga­li­ma pa­va­din­ti ko­man­dos na­riais), se­kė­jų, ly­de­rių mik­ro­so­ciu­mus.

Kny­gy­nuo­se ga­li­ma ras­ti įvai­rių po­pu­lia­rio­sios psi­cho­lo­gi­jos kny­gų: „Kaip tap­ti mi­li­jo­nie­riu­mi“, „Mąs­tyk ir tapk tur­tin­gas“. Sė­džiu ir mąs­tau, kaip da­bar mąs­ty­da­ma tap­siu tur­tin­ga. Žmo­gaus sme­ge­nys su­si­for­ma­vo to­kiu prin­ci­pu, kad nuo­lat ge­ne­ruo­ja min­čių srau­tą. Va­di­na­si, mes vi­si jau tur­tin­gi. Taip ir yra – mes tur­tin­gi. Tik klau­si­mas – kuo ma­tuo­si­me sa­vo tur­tus? Štai ta­da ir pra­de­da iš­si­skir­ti nuo­mo­nės.

Jau ke­le­ri me­tai daug gir­di­me apie ly­de­rių ug­dy­mą. Au­gi­na­ma ly­de­rių bend­ruo­me­nė, sie­kiant to­bu­los vi­suo­me­nės. O kas bu­vo prieš de­šimt­me­tį? Ga­my­ba ga­mi­no, rin­ko­da­ra ty­rė rin­ką ir plė­tė kryp­tis, par­da­vi­mai par­da­vi­nė­jo, va­do­vas bu­vo va­do­vu. Ir at­si­ti­ko kri­zė! Anks­čiau vei­ku­sios sche­mos ne­be­vei­kia. Dar­bo ko­lek­ty­vai ne­su­si­kal­ba, san­ty­kiai lūž­ta, at­si­ran­da nuo­sto­liai. Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, bai­mė, nu­si­vy­li­mas. Ir lyg ty­čia iš už jū­rų ma­rių pie­no pu­ta at­plau­kia ly­de­rys­tės teo­ri­jos ir mo­ky­mai. Vie­nu žo­džiu – „pa­na­cė­ja“. Juk tu­ri kaž­kas aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad ry­toj bus ge­riau ir kad tuo „ge­riau“ pa­ti­kė­tų au­di­to­ri­ja.

Straipsnio puslapiai:

- Viktorija Česonytė

Close

Penki eksperto patarimai padės padaryti svajonių karjerą

Informacinių technologijų (IT) sektoriaus perspektyvos žavi ir gundo daugelį, tačiau ką daryti, jei šioje srityje turi mažai patirties arba jos visai nėra? „Viskas įmanoma, svarbiausia turėti noro, užsidegimo ir tinkamai ...

Šeši ekspertų patarimai, kaip išsirinkti tinkamą praktikos vietą

 Kiekvienas studentas dar mokydamasis aukštojoje mokykloje turi šansą praktikos metu išbandyti save pirmoje profesinėje stotelėje. Tyrimai rodo, kad praktiką atlikę studentai turi tris kartus didesnę tikimybę gauti darbo ...

Darbo rinka ateityje: kokios savybės padės neužleisti vietos robotui?

Spartus technologijų progresas neatpažįstamai pakeitė ne tik mūsų kasdienį gyvenimą, bet ir darbo specifiką. Retas įsivaizduojame savo darbo dieną be kompiuterio ar išmanaus telefono, tačiau ateityje technologijų įtaka didės dar labiau. ...

Naujas darbo paieškų sezonas: senos viltys ir naujos bėdos

 Kartu su naujais mokslo metais prasidėjęs naujas darbuotojų ir darbų medžioklės sezonas atneša kozirių tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, teigia specialistų paieškos portalas cvmarket.lt. „Kaip ir kasmet, rugsėjo pirmoji ...

Trys darbuotojų perdegimo požymiai – kaip to išvengti?

Įsibėgėjęs vasaros sezonas – tai ne tik metas, kai sulėtėja darbų tempas, bet ir išryškėja darbuotojų perdegimo požymiai. Sveikatos atžvilgiu vasarą energijos turėtų netrūkti – daugiau šviesių valandų, natūralių ...

Ekspertų patarimai: kaip netapti darbo įkaitu?

Kiekvienas, ėmęsis kurti verslą, galėtų patvirtinti, kad riba tarp nuosavo verslo ir asmeninio gyvenimo labai plona. Vis dėlto, specialistų teigimu, atskirti darbą ir asmeninį gyvenimą būtina. Norint kelti našumą, reikia išmokti ...

Pats sau bosas: svajonių profesija, tačiau ne visiems įkandama

Turbūt ne vienas norėtų keliauti, tačiau tuo pačiu metu ir dirbti mėgiamą darbą. Ypač apie tai svajoja jaunimas: laisvė, kūryba, kelionės. Vis dėlto, dirbti laisvai samdomą darbą (angl. freelanceris) gali būti itin sunku. Kelionių ...

Reikiamą darbuotoją darbdaviai vis dar gaudo ant tuščio kabliuko

„Visos socialinės garantijos“, „laiku mokamas atlyginimas“. Dažnas Lietuvos darbdavys, naršantis po vis labiau tuštėjančią darbo jėgos rinką, iki šiol tiki, kad tokie pasiūlymai padės ...

Prireikia vis daugiau darbuotojų: įvardijo, kurių trūksta labiausiai

Darbo rinka pirmąjį metų ketvirtį buvo itin aktyvi. Jos vis daugiau įmonių susiduria su darbuotojų trūkumu įrodo išaugęs darbo skelbimų skaičius. Skelbimų apie siūlomą darbą įdėta pirmąjį ketvirtį net 24 proc. daugiau, rodo portalo ...

Slaptųjų agentų darbą primenanti profesija: jų prisibijo ne vienas darbuotojas

Kaip dirba jų darbuotojai siekia išsiaiškinti ne tik privataus sektoriaus verslininkai, bet ir valstybės valdomos įmonės. Tam pasitelkiami „slaptieji pirkėjai“, kurių darbas kartais gali priminti filmo scenarijų. Kad ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas