Milijonai vaisių neduoda

(Puslapis 1 iš 4)


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

Irena Budrienė / Šiaulių kraštas

2013-06-28 07:15

Šiau­lių pra­mo­ni­nio par­ko pir­mo eta­po inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti ply­na­me lau­ke jau „už­kas­ti“ 38 mi­li­jo­nai li­tų. Iki spa­lio mė­ne­sio sku­ba­ma pa­si­ra­šy­ti dar vie­ną – 34 mi­li­jo­nų li­tų ver­tės su­tar­tį. Par­ke in­ves­ta­vo ke­lios įmo­nės. To­kį re­zul­ta­tą spe­cia­lis­tai va­di­na ap­gai­lė­ti­nu. Ar si­tua­ci­ją iš­gel­bės į Šiau­lius grįž­tan­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na? 

Vyks­ta „ne­ma­to­mi“ pro­ce­sai

„Ne vi­sus pro­jek­tus ir pro­ce­sus ga­li­ma pa­ma­ty­ti čia ir da­bar“, – sa­kė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Ais­tė Ža­le­vi­čie­nė, pa­pra­šy­ta pa­ro­dy­ti pra­mo­ni­nia­me par­ke in­ves­tuo­to­jams pa­reng­tus skly­pus ir juo­se be­si­ku­rian­čias įmo­nes. Esą dar rei­kia įdė­ti daug dar­bo, kad pra­mo­nės par­kas tap­tų gy­vas.

De­ry­bo­se su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Lie­tu­va tu­ri su­de­rin­tą lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) plo­tą, bet nė­ra pa­sa­ky­ta, kad ši te­ri­to­ri­ja tu­ri bū­ti vie­no­je vie­to­je.

Prieš dve­jus me­tus, Vy­riau­sy­bės spren­di­mu, LEZ plo­tas, ku­rio neiš­nau­do­ja Klai­pė­da ir Kau­nas, bu­vo per­skirs­ty­tas ki­tiems ša­lies pra­mo­ni­niams par­kams. Taip bu­vo pa­tvir­tin­tas Šiau­lių LEZ įsta­ty­mas, ku­riuo nu­ma­ty­ta 218 hek­ta­rų plo­tui Šiau­lių pra­mo­ni­nia­me par­ke su­teik­ti LEZ sta­tu­są.

LEZ į ją atei­nan­čioms įmo­nėms ga­ran­tuo­ja mo­kes­čių leng­va­tas – pir­mus še­še­rius įmo­nės veik­los me­tus pel­no mo­kes­čio vi­sai ne­rei­kia mo­kė­ti, ki­tus še­še­rius me­tus – mo­ka­mas dvi­gu­bai ma­žes­nis pel­no mo­kes­tis.

„Tai – pa­grin­di­nė pa­ska­ta, dėl ku­rios įmo­nės no­ri kur­tis LEZ“, – sa­kė A. Ža­le­vi­čie­nė.

Straipsnio puslapiai:

- Irena Budrienė

Šiaulių kraštas

Close

Kitų metų Lietuvos biudžetas: išskirtinis dėmesys skurstantiems, vidurinioji klasė – palikta šešėlyje

Valdantieji nenustoja džiūgauti, kad kitų metų valstybės biudžetas, kaip niekad iki šiol, bus perteklinis bei išskirtinai socialiai orientuotas. Ir nors socialinei apsaugai kitąmet išties ketinama atriekti nemenką biudžeto pyrago dalį, Seimo nariai ir ekonomistai atkreipia dėmesį, kad vidurinioji klasė ir vėl nesulaukė valdžios dėmesio.

Oficialiai pristatytas kitų metų biudžetas: kam mokesčiai didės, o kam mažės?

 Vyriausybei baigus pasitarimą oficialiai pristatytas kitų metų biudžetas. Jame daugiausia dėmesio skiriama skurdo mažinimui. O be to, numatyta kovoti su žalingu įpročiu - rūkymu. Pabrėžiama, kad pirmą kartą per Nepriklausomybės istoriją ...

I. Šimonytė nesusilaikė: Lietuvoje į mokesčius žiūrima ne iš to galo

Šeštadienį Nemuno saloje Kaune vyksta idėjų festivalis „Laisvės piknikas“: jo programoje numatytos diskusijos su politikais ir visuomenės veikėjais, renginyje lankysis ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiemet ...

Nerijaus Mačiulio verdiktas socdemų mokesčių pertvarkai: nuo dėmesio vertų idėjų iki visiškos tragedijos

Lietuvos socialdemokratai deklaruoja norintys reabilituotis ir pagaliau imtis kairiosios socialdemokratinės politikos, tačiau jų įregistruoti pasiūlymai mokesčių pertvarkai kelią klausimą – ar tikrai? Ekonomisto Nerijaus Mačiulio akimis, ...

Ramūno Karbauskio idėja žarstyti biudžeto pinigus susilaukė premjero kritikos

Paklaustas, ar palaiko Ramūno Karbauskio iškeltą idėją peržiūrėti Fiskalinės drausmės įstatymą ar ekonomistų raginimą pasiūlymo neįgyvendinti, ministras pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Saulius Skvernelis ...

Vyriausybė pristatė mokesčių sistemos pakeitimus

Sprendimai, susiję su mokesčių ir socialinės sistemos pakeitimais, 17-osios Vyriausybės teigimu, priimami išklausius ir įsiklausius į visuomenės nuomonę. To ir siekta pirmą kartą surengtos tokio plataus masto konsultacijos dėl mokesčių ir ...

PVM tarifo lengvatos: ekonomistai atsakė, ar verta tikėtis pokyčių

Už uždarų durų buvę svarstymai, kaip turėtų keistis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos, išlindo į dienos šviesą. Premjeras Saulius Skvernelis prabilo ne tik apie jų dydžius, bet ir apie bendrą PVM tarifo mažinimą. Ekonomistai ...

Seimas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus

Seimas priėmė nuo liepos 1 d. įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kurie parengti pagal Trišalėje taryboje bendru sutarimu pasiektus pasiūlymus. Už naujas nuostatas balsavo 84 Seimo nariai, prieš ...

Slaptoji mokesčių reforma: gelbės mažiausiai gaunančius

Premjero Sauliaus Skvernelio ir finansų ministro Viliaus Šapokos laikyta paslaptyje mokesčių reforma jau prieš kelias dienas išvydo dienos šviesą. Tačiau šiandien ji pristatyta išsamiai ir oficialiai. ...

Seimas priėmė pataisas dėl alkoholio vartojimo mažinimo

Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sumažinti alkoholio vartojimą ir prieinamumą. Už naujus teisės akto pakeitimus balsavo 101 Seimo narys, prieš – 10, susilaikė 10 parlamentarų. Dalis nuostatų ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas