Nori užsidirbti namie? Rask naivesnį už save

(Puslapis 1 iš 4)


Ievos Budzeikaitės (Fotodiena) nuotr.

Simona Paužaitė / Šiaulių kraštas

2013-08-23 07:06

„Sun­kus dar­bas tau ne drau­gas?“, „Tin­gi išei­ti iš na­mų?“ – pro­vo­kuo­ja dar­bo pa­siū­ly­mas už­siim­ti „in­for­ma­ci­jos par­da­vi­mo vers­lu“. In­ter­ne­te ap­stu dar­bo, ku­riam te­rei­kia kom­piu­te­rio ir in­ter­ne­to, pa­siū­ly­mų. Dar­bo pliu­sais „darb­da­viai“ va­di­na tai, kad dirb­si neo­fi­cia­liai, be jo­kių mo­kes­čių. Per mė­ne­sį ža­da­ma iki 2000 li­tų. Šis vers­las jau at­si­dū­rė Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tų aki­ra­ty­je.

Vie­šo­ji ver­si­ja

In­ter­ne­ti­nių skel­bi­mų po­rta­las. Dar­bo pa­siū­ly­mai: „dar­bas in­ter­ne­tu, kom­piu­te­riu, na­mie, lais­vu gra­fi­ku, pa­pil­do­mas dar­bas“. Ga­li­ma dirb­ti bet ku­rio­je Lie­tu­vos vie­to­je, nė­ra am­žiaus ri­bos. Siū­lo­ma tuo už­siim­ti moks­lei­viams ir stu­den­tams, na­mų šei­mi­nin­kėms.

Pa­siū­ly­mus vie­ni­ja pa­pras­tu­mas: aiš­ki­na­ma, jog rei­kia tik kom­piu­te­rio, in­ter­ne­to ry­šio, vei­kian­čio elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­so ir bent mi­ni­ma­lių kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių. Dar­bui ne­rei­ka­lin­ga nei pa­tir­tis, nei iš­si­la­vi­ni­mas. Dar­bas – neo­fi­cia­lus, jo­kių mo­kes­čių.

Dar­bą siū­lan­tys as­me­nys ti­ki­na, jog per mė­ne­sį lais­vai ga­li­ma už­si­dirb­ti 1000-2000 li­tų, pri­klau­so­mai nuo pa­stan­gų ir lai­ko, pra­leis­to prie kom­piu­te­rio. Smul­kes­nės de­ta­lės apie dar­bą pa­tei­kia­mos ap­ta­kiai ar­ba kvie­čia­ma su­si­siek­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu.

Pirk va­do­vė­lį

Pa­ra­šau „darb­da­viams“. Iš lė­to ima aiš­kė­ti bū­si­mo dar­bo pie­ši­nys.

No­rint pra­dė­ti, pir­miau­sia rei­kia įsi­gy­ti elekt­ro­ni­nį va­do­vė­lį. Ja­me bū­sian­ti vi­sa in­for­ma­ci­ja, kaip už­dirb­ti. Skir­tin­gi žmo­nės va­do­vė­lį par­da­vi­nė­ja nuo 16 iki 35 li­tų.

Straipsnio puslapiai:

- Simona Paužaitė

Šiaulių kraštas

Close

Brangs lietuvių dažnai perkamas produktas

Lietuvoje vištienos populiarumas pastaruosius metus sparčiai auga, tačiau teigiama, kad kaina nekinta. Skaičiuojama, kad per metus vienas lietuvis vidutiniškai jos suvartoja apie 30 kg. Lietuvos paukštininkystės asociacija ...

Klaipėdoje atidaroma viena galingiausių Baltijos šalyse kriptovaliutų kasyklų

Nuo vasario 21 d. Klaipėdoje pradeda veikti viena galingiausių Baltijos šalyse kriptovaliutų kasykla. Jos paslaugomis kviečiami pasinaudoti visi besidomintys naujųjų valiutų suteikiamomis perspektyvomis ir galimybe sulaukti finansinės ...

Didžiausias Lenkijos kelionių organizatorius žengė į Lietuvą: paviešinti pasiūlymai

Į Lietuvą žengė didžiausią rinkos dalį Lenkijoje atsiriekiantis kelionių organizatorius „Itaka“. Siūlydamas daugybę krypčių ir įvairiausių pasiūlymų jis turėtų itin suintensyvinti konkurenciją. Tiesa, kainomis konkuruoti ...

Valstiečių siūloma lengvata automobiliams sukėlė prieštaringą reakciją: jau geriau apmokestinti visus

Priemonių, kaip kovoti su klimato kaita ir aplinkos tarša ieško daugybė šalių. Ne išimtis ir Lietuva. Štai Seime užgimė pasiūlymas, kuriuo būtų skatinama įsigyti ekologiškesnius automobilius, tačiau ...

Smūgis emigrantams: pamirškite apie nuosavą būstą tėvynėje

Praėjo kiek daugiau nei pusmetis, kai šalies bankai nebeišduoda paskolų užsienyje dirbantiems lietuviams, kurie pajamas gauna ne eurais. Nekilnojamojo turto specialistai sako, jog šie pokyčiai skaudžiausi dirbantiems Anglijoje, ...

Verslininkų „skausmai“ rajonuose: valdžios priimti sprendimai verčia užsidarinėti

Padidinta minimali mėnesio alga (MMA) daugiausia neramina smulkius rajonų verslininkus. Tačiau šiais metais suktis teko ne tik dėl padidintos MMA iki 400 Eur, bet ir nustatytų „Sodros“ grindų – net uždirbant mažiau nei MMA, ...

Valstybė ruošiasi dalinti paramą įsigyjant būstus, tačiau sąlygos patiks ne visiems

Į Seimo pavasario sesiją keliaus pluoštas Vyriausybės pasiūlymų, kokių pakeitimų reikėtų imtis šiais metais. Tarp atlyginimų kėlimų tam tikrų profesijų atstovams, II pensijų sistemos pakopos peržiūros bei kitų pakeitimų numatyta ir ...

Darbo paieškos ir algos Lietuvoje: dabar ir prieš 100 metų

Ir tarpukario, ir dabartinėje Lietuvoje dėl darbo ramūs galėjo būti paklausią profesiją ar amatą turintys gyventojai. Tik supratimas, kas yra paklausu, skyrėsi gerokai, teigia darbo paieškos ypatumus tada ir dabar palyginęs specialistų paieškos ...

5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie ligos išmokas

Pastaruoju metu smarkiai išaugus sergamumui gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, ne viena savivaldybė paskelbė gripo epidemiją mieste, o kai kurios ugdymo įstaigos uždarytos karantinui. „Sodra“ primena, ką apie ligos socialinio ...

Sausį kainos ir vėl didėjo: kas brango, kas pigo?

2018 m. sausio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,3 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Daugiausia įtakos turėjo kietojo kuro, degalų ir tepalų, kitų asmens priežiūros ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas