Norvegų verslininkas atrado Šiaulių programuotojus (2)

(Puslapis 1 iš 6)


Giedriaus Baranausko nuotr.

Simona Pužaitė / Šiaulių kraštas

2013-06-06 17:06

 Nor­ve­go Jan Ind­ver pla­nuo­se, kad Šiau­liai tap­tų kles­tin­čiu in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mies­tu. Taip jis pri­kė­lė sa­vo ma­žą mies­te­lį. Vers­li­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, jog Šiau­liuo­se – ta­len­tin­giau­si pro­gra­muo­to­jai. Jie dir­ba ne tik Nor­ve­gi­jos įmo­nės „Mo­soft“ pa­da­li­ny­je, bet ir nau­jo­je kom­pa­ni­jo­je, ku­rian­čio­je in­te­lek­tua­lius pro­duk­tus ir mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams.

Vie­nin­te­lis šiau­lie­tis tu­rė­jo elekt­ro­ni­nį pa­štą

„Svei­ki. Aš esu kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tas ir ieš­kau bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių“, – taip skam­bė­jo skel­bi­mas, ku­rį 1992 me­tais vers­li­nin­kas J. Ind­ver nu­siun­tė į Eu­ro­po­je tuo me­tu pla­ti­na­mą žur­na­lą.

Su­lau­kė dau­giau nei 200 at­sa­ky­mų. Vie­nas iš jų bu­vo šiau­lie­čio Eu­ge­ni­jaus. Nor­ve­gas nu­spren­dė megz­ti ry­šius su Lie­tu­va, nes tuo me­tu Eu­ge­ni­jus bu­vo vie­nin­te­lis, su ku­riuo ga­lė­jo su­si­ra­šy­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu.

Įmo­nės re­sur­sų val­dy­mo ir lai­ko ap­skai­tos pro­gra­mi­nės įran­gos kū­rė­ja „Mo­soft“ įsi­kū­ru­si Nor­ve­gi­jo­je, Mo­da­len mies­te. Jos me­ti­nė apy­var­ta – maž­daug 11,5 mi­li­jo­no li­tų. Nuo 2005 me­tų Šiau­liuo­se vei­kia „Mo­soft“ pa­da­li­nys, ku­ria­me vyks­ta pro­gra­ma­vi­mo dar­bai.

2011 me­tais „Mo­soft“ Šiau­liuo­se įkū­rė nau­ją įmo­nę „Mo­bi­le Wor­ker“. Jos pa­grin­di­nė už­duo­tis – kur­ti nau­jus spren­di­mus, pa­leng­vi­nan­čius in­for­ma­ci­jos ju­dė­ji­mą tarp įmo­nių dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba įvai­rio­se vie­to­se.

Šiuo me­tu su­kur­tas įran­kis – lai­ko ap­skai­tos ap­li­ka­ci­ja „Mo­bi­le Wor­ker“, skir­ta „And­roid“ te­le­fo­nams. Prog­ra­ma iš­vers­ta į 10 kal­bų, tarp jų – lie­tu­vių. Ji pa­de­da ap­skai­ty­ti dar­bo lai­ką, kaup­ti do­ku­men­tus bei svar­bią vyk­do­mų pro­jek­tų in­for­ma­ci­ją, sau­go­ti de­ta­lius įra­šus apie at­lie­ka­mas už­duo­tis bei dar­bus.

Straipsnio puslapiai:

- Simona Pužaitė

Šiaulių kraštas

Close

„Sodra“ pristatė naujovę: jau galima sužinoti savo pensiją

„Sodra“ kiekvienam gyventojui asmeniškai parengė informaciją, kuri leis matyti, kokį stažą darbuotojas yra įgijęs ir kiek taškų sukaupęs, nuo kurių priklausys jo būsimos pensijos dydis. Kiekvienas dirbantysis, dar net ...

Pakibęs minimalios algos didinimo klausimas: ar tikrai 420 eurų sunaikintų verslus?

Kaip tik reikia tartis dėl minimalios algos, taip kyla ginčai. Darbuotojų atstovai nori daugiau, o darbdaviai teigia, kad bet koks padidinimas vers atleisti žmones, uždaryti verslus. Tokių ginčų apsuptyje vis dažniau eskaluojamas klausimas, ar ...

Nuo liepos – naujas mokestis turistams

Nuo kito mėnesio Vilniuje įsigalioja miesto tarybos sprendimas dėl turisto rinkliavos. Tkinama, kad nuo liepos 1-osios sostinėje apsistojusių turistų sumokama rinkliava padės miestui gerinti turizmo infrastruktūrą ir stiprinti Vilniaus tarptautinį ...

Sodybų tuštėjimo metas: kodėl lietuvių nebevilioja ant ežero kranto pūpsantys namai?

Nuosava sodyba, o jei dar ir ant ežero kranto – tikra lietuvio svajonė. Tačiau nekilnojamojo turto (NT) brokeriai pastebi, kad sodybas parduoti darosi vis sunkiau net ir ežeringuose bei vaizdinguose kraštuose. „Inreal“ ...

Nurodė 3 populiariausius mikrorajonus Vilniuje: butą parduos keliskart greičiau

Nekilnojamojo turto (NT) vystytojai telkiasi ties sostinės centru. Iš visų Vilniaus mikrorajonų didžiausio pasisekimo dabar sulaukia trys: Saltoniškės Žvėryne, Naujamiestis ir Šnipiškės. Būtent čia būstą lengviausia ...

Ginčuose išsigimstanti mokesčių reforma: nuo valdžios fokusų ekonomistams svyra rankos

Nežinia, ar valdančiųjų norui patvirtinti mokesčių ir pensijų reformas iki liepos 1 d. lemta išsipildyti – atskiros reformų dalys tapo aršių ginčų objektu Seimo komitetuose. Ir nors premjeras teigia, kad reformos nestringa, su ...

Po darbuotojų skundų prabilo „Achemos“ vadovybė: kreipėmės į premjerą ir ministrus

Darbuotojams pranešus apie planus piketuoti, AB „Achema“ kreipėsi į Premjerą Saulių Skvernelį, Ūkio, Energetikos, Finansų, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas bei kitas atsakingas valstybines institucijas. „Achema“ ...

Šešios „Lidl“ parduotuvės vasarą dirbs ilgiau

Nuo pirmadienio, birželio 18 d., iki pat rugsėjo šešios „Lidl“ parduotuvės, esančios arti Lietuvos gyventojų pamėgtų kurortinių vietų ir kelionių krypčių, kasdien dirbs ilgiau nei įprastai – nuo 8 iki 23 val. Pagal ...

Perspėja emigravusius: dėl šio mokesčio gali tekti susimokėti tūkstantinę sumą

Iš Lietuvos į kitas Europos šalis emigravę lietuviai, sumanę apsidrausti sveikatą dviejose šalyse, patys sau gali paspęsti spąstus. Nekreipdami dėmesio į tai, kad mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas reikia tik ...

Ištyrė alkoholio vartojimą Lietuvoje: atskleidė, kaip atrodo girtaujantis asmuo

Vilniaus universiteto mokslininkai antrus metus iš eilės tiria alkoholio vartojimą Lietuvoje. Nors suvartojamo alkoholio kiekis mažėja, vis dar egzistuoja tam tikra grupelė žmonių, kurie išgeria net daugiau nei ketvirtadalį visų ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas