Norvegų verslininkas atrado Šiaulių programuotojus (2)

(Puslapis 1 iš 6)


Giedriaus Baranausko nuotr.

Simona Pužaitė / Šiaulių kraštas

2013-06-06 17:06

 Nor­ve­go Jan Ind­ver pla­nuo­se, kad Šiau­liai tap­tų kles­tin­čiu in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mies­tu. Taip jis pri­kė­lė sa­vo ma­žą mies­te­lį. Vers­li­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, jog Šiau­liuo­se – ta­len­tin­giau­si pro­gra­muo­to­jai. Jie dir­ba ne tik Nor­ve­gi­jos įmo­nės „Mo­soft“ pa­da­li­ny­je, bet ir nau­jo­je kom­pa­ni­jo­je, ku­rian­čio­je in­te­lek­tua­lius pro­duk­tus ir mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams.

Vie­nin­te­lis šiau­lie­tis tu­rė­jo elekt­ro­ni­nį pa­štą

„Svei­ki. Aš esu kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tas ir ieš­kau bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių“, – taip skam­bė­jo skel­bi­mas, ku­rį 1992 me­tais vers­li­nin­kas J. Ind­ver nu­siun­tė į Eu­ro­po­je tuo me­tu pla­ti­na­mą žur­na­lą.

Su­lau­kė dau­giau nei 200 at­sa­ky­mų. Vie­nas iš jų bu­vo šiau­lie­čio Eu­ge­ni­jaus. Nor­ve­gas nu­spren­dė megz­ti ry­šius su Lie­tu­va, nes tuo me­tu Eu­ge­ni­jus bu­vo vie­nin­te­lis, su ku­riuo ga­lė­jo su­si­ra­šy­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu.

Įmo­nės re­sur­sų val­dy­mo ir lai­ko ap­skai­tos pro­gra­mi­nės įran­gos kū­rė­ja „Mo­soft“ įsi­kū­ru­si Nor­ve­gi­jo­je, Mo­da­len mies­te. Jos me­ti­nė apy­var­ta – maž­daug 11,5 mi­li­jo­no li­tų. Nuo 2005 me­tų Šiau­liuo­se vei­kia „Mo­soft“ pa­da­li­nys, ku­ria­me vyks­ta pro­gra­ma­vi­mo dar­bai.

2011 me­tais „Mo­soft“ Šiau­liuo­se įkū­rė nau­ją įmo­nę „Mo­bi­le Wor­ker“. Jos pa­grin­di­nė už­duo­tis – kur­ti nau­jus spren­di­mus, pa­leng­vi­nan­čius in­for­ma­ci­jos ju­dė­ji­mą tarp įmo­nių dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba įvai­rio­se vie­to­se.

Šiuo me­tu su­kur­tas įran­kis – lai­ko ap­skai­tos ap­li­ka­ci­ja „Mo­bi­le Wor­ker“, skir­ta „And­roid“ te­le­fo­nams. Prog­ra­ma iš­vers­ta į 10 kal­bų, tarp jų – lie­tu­vių. Ji pa­de­da ap­skai­ty­ti dar­bo lai­ką, kaup­ti do­ku­men­tus bei svar­bią vyk­do­mų pro­jek­tų in­for­ma­ci­ją, sau­go­ti de­ta­lius įra­šus apie at­lie­ka­mas už­duo­tis bei dar­bus.

Straipsnio puslapiai:

- Simona Pužaitė

Šiaulių kraštas

Close

Ištyrė avalynės, rūbų ir buitinės technikos kainas: štai už ką permokame

 Įvertinus identiškų prekių kainas dvylikoje Europos Sąjungos (ES) šalių, Lietuvai skirta šeštoji vieta. Išsiaiškinta, kad net mažesnėje rinkoje nei Lietuvos, kai kurių prekių kainos yra ...

Policijos pareigūnai įspėjo visus besidairančius naujo būsto

 Artėjant butų nuomos sezono įkarščiui, policijos pareigūnai suskubo perspėti apie tykančias sukčių pinkles. Jie nurodo, į ką atkreipti dėmesį, kad gyventojai neliktų ir be pinigų, ir be buto. „Būsimieji studentai, ...

Kainas valdyti susiruošusi valdžia neįtikina nė smulkiųjų verslininkų

 Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio kalbos, jog reikėtų riboti prekybos centrų darbo laiką sekmadieniais ir taip didinti konkurenciją bei mažinti kainas, šypsnį sukėlė net ir smulkiesiems prekybininkams. Jie įsitikinę, kad tokie ...

Teisingumo ministras: Latvija mažesnė, bet kai kurios prekės ten pigesnės

  Teisingumo ministerija ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atliko tyrimą, kurio metu lygino tų pačių drabužių, avalynės, buitinės technikos kainas to paties prekės ženklo parduotuvėse skirtingose Europos Sąjungos ...

Ekonomistai įsitikinę – skurstančių lietuvių nedaugėja

 Statistikos departamento naujausi duomenys parodė, kad praeitais metais apie 650 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Per metus tokių lietuvių skaičius net padidėjo, tačiau ekonomistai ragina atkreipti dėmesį, ...

Lietuviai išleidžia daugiau nei uždirba – specialistai kaltina pačius gyventojus

 Lietuviai – mažiausiai taupanti tauta visoje Europos Sąjungoje. Iš jos, pasirodo, esame vieninteliai, kurie išleidžiame daugiau, nei uždirbame, nes vis skolinamės. Gyventojai piktinasi, kad jiems taupyti neleidžia maži ...

Augančios imigracijos miražas: Lietuvą iš duobės traukia ne grįžtantys lietuviai

 Daugelis lietuvių žinią apie augantį imigrantų skaičių, kuris jau tris mėnesius viršiją emigravusių rodiklį, pasitiko su džiaugsmu. Tačiau išsamesni migracijos rodikliai atskleidžia, kad mūsų gretas pildo ne kadaise geresnio ...

„Yandex. Taxi“ įsisuko į lietuvio sąskaitą: neteko virš 90 eurų net nepasinaudojęs paslaugomis

 Į Lietuvą žengusi rusiško kapitalo pavėžėjimo bendrovė „Yandex. Taxi“ sukėlė tikrą ažiotažą. Institucijos dėl duomenų apsaugos siūlo nesinaudoti šios įmonės paslaugomis, o TV3 redakciją pasiekė istorija, kad net ir ...

„Telia“ išjungia skaitmeninę antžeminę televiziją: ką reikia žinoti?

Daugiau nei 10 metų Lietuvoje veikusi skaitmeninė antžeminė (DVB-T) televizija – pakeliui į muziejų: mokamus jos kanalus transliuojanti „Telia“ nuo šiandien išjungia dalį siųstuvų, o paskutinės transliacijos bus ...

Pensinio amžiaus ilginimas – būtinybė, bet ragina dėmesį atkreipti į tris veiksnius

 Viešojoje erdvėje vis kyla diskusijų, ar pensinis amžius turėtų būti ilginamas. Kai kuriose Europos šalyse planuojama, kad į pensiją žmogus išeis tik sulaukęs 72 metų. Tai gali nutikti ir Lietuvoje, tačiau netapti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas