Pasaulis pagal A. Čekuolį

(Puslapis 1 iš 6)


Karolio Kavolėlio (Fotodiena) nuotr.

Šiaulių kraštas

2012-02-13 09:35

 Šiau­lių Kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me va­ka­re „Kas lai­don ne­su­dė­ta...“ Al­gi­man­tas Če­kuo­lis su ger­bė­jais bend­ra­vo pustrečios va­lan­dos. „Ar tie­sa, kad „Goog­le“ at­sa­ky­mų ieš­ko pas Če­kuo­lį?“, – šis klau­si­mas pra­juo­ki­no ir pa­tį sve­čią.

Pre­ka­ri­jų me­tas

A. Če­kuo­lis į Šiau­lius at­va­žia­vo kęs­da­mas nu­ga­ros skaus­mus, nes pa­sly­dęs griu­vo ant laip­tų ir su­si­tren­kė. „Vie­na nuga­ra dėl po­ros šim­tų žmo­nių ga­li pa­ken­tė­ti“, – šmaikš­ta­vo žur­na­lis­tas.

Pas­kai­tos te­ma sve­čias pa­si­rin­ko pre­ka­ri­jus – nau­ją žmo­nių kla­sę. Tai – jau­ni­mas be dar­bo ar­ba su lai­ki­na dar­bo sutar­ti­mi. Lo­ty­niš­kai „pre­ca­rius“ reiš­kia „at­si­da­vęs ki­tų pa­lan­ku­mui, nuo­lan­kus, mel­džian­tis ma­lo­nių“.

A. Če­kuo­lis pa­tei­kė sta­tis­ti­kos: 2011 me­tais 20,4 pro­cen­to jau­nų eu­ro­pie­čių bu­vo be­dar­biai (treč­da­liu dau­giau nei 2008 me­tais). Is­pa­ni­jo­je 42 pro­cen­tai jau­ni­mo ne­tu­ri dar­bo. Jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je vi­du­ti­niš­kai gau­na 45,5 pro­cen­to suau­gu­sių­jų už­dar­bio. Iš vi­sų nau­jų dar­bo vie­tų, ku­rios per­nai bu­vo su­kur­tos Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, 97 pro­cen­tų – laiki­nos.

Prob­le­mos dy­dį A. Če­kuo­lis vaiz­din­gai pa­ly­gi­no su at­si­ra­du­siu dramb­liu kam­ba­ry­je.

Nuos­mu­kis, dėl ku­rio at­si­ra­do pre­ka­ria­tas, pra­si­dė­jo prieš be­veik pu­sę am­žiaus. Pra­dė­jus griū­ti Va­ka­rų ūkiui, Ronaldas Rei­ga­nas, Mar­ga­re­ta Te­čer li­be­ra­li­za­vo vis­ką, kad pa­ska­tin­tų vers­li­nin­kus priim­ti į dar­bą jau­ni­mą, lei­do suda­ry­ti lai­ki­ną­sias su­tar­tis. Tai va­din­ta „lanks­čiais įdar­bi­ni­mo prin­ci­pais“.

Kaip šian­dien el­gia­si Vy­riau­sy­bės? Da­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je žmo­nėms pri­mo­ka­ma už dar­bo ieš­ko­ji­mą. JAV ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je prie ma­žiau­sių už­dar­bių pri­du­ria vals­ty­bė iš biu­dže­to – mo­kes­čių. Pran­cū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je, Ispanijo­je pri­mo­ka­ma tė­vams, iš­lai­kan­tiems dar­bo ne­tu­rin­čius suau­gu­sius vai­kus.

Straipsnio puslapiai:

Šiaulių kraštas

Close

Gitanas Nausėda. Atlyginimų kėlimas mėtomas lyg karšta bulvė

 Tuo metu, kai visi choru kalba, kad Lietuvoje atlyginimai auga per lėtai, matome, kaip tvankiuose diskusijų kabinetuose dusinama galimybė užtikrinti nuoseklų gyventojų pajamų didėjimą, kuris pranoktų infliacijos tempą. Štai ...

Nerijus Mačiulis. Kaip pasauliniai prekybos karai paveiks Baltijos šalis?

 Kas praėjusių metų pabaigoje atrodė tik kaip tolima rizika, šiandien tapo kasdienybe – didžiosios pasaulio šalys kone kiekvieną mėnesį paskelbia apie vis naujus importo tarifus. Ko pasaulinės prekybos fronte galima tikėtis ...

Julita Varanauskienė. Atotrūkis tarp vyrų ir moterų pensijų – iššūkis ne tik Lietuvai

 „Sodros“ duomenimis, Lietuvoje atotrūkis tarp vidutinių vyrų ir moterų senatvės pensijų – 17 procentų. Vidutinė vyrų pensija šių metų balandį buvo 347 eurai, moterų – 288 eurai. Atotrūkį lemia tai, kad moterys ...

Tadas Povilauskas. Devyni mėnesiai iki „Brexit“: daug neaiškumo ir grėsmių

 Praėjo kiek daugiau negu dveji metai nuo „Brexit“ referendumo ir liko mažiau negu devyni mėnesiai iki oficialaus Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES). Galima pripažinti, kad referendumo rezultatas kol ...

Rūta Vainienė. Ką parems parama būstui?

 Baigėsi Seimo pavasario sesija – baigėsi laiku, ir tai yra geroji žinia. Sprendimų buvo apstu – ypač paskutines dvi savaites dėmesį kaustė mokesčiai ir pensijos. Pasibaigusioje sesijoje buvo padėtas ir teisinis pamatas padėti ...

G. Nausėda ir M. Dubnikovas parašė pažymius reformoms: pasirašytų po priėmimu ar ne?

Seimui priėmus mokesčių ir pensijų reformą, dideli pokyčiai laukia jau nuo kitų metų. Ar visgi pokyčiai bus palankūs ar ne, diskutuojama su mokesčių ekspertu Mariumi Dubnikovu ir ekonomistu Gitanu Nausėda. Tiesa, prezidentė pasirašė kol kas ...

Tadas Povilauskas. Ar ne per daug lietuviui 57 eurai piniginėje?

Vidutiniškai lietuvio piniginėje galima rasti 57 eurus grynųjų pinigų. Daugiau negu vidutiniškai savo piniginėse turi prancūzas, suomis ar belgas, kurių vidutinės pajamos yra bent keturis kartus didesnės negu lietuvio. Tokius duomenis ...

Jūratė Cvilikienė. Ar verta studentui parduoti savo vasarą?

Jei esate studentas ar studentė ir dairotės sezoninio darbo skelbimų, jums tikriausiai patiktų darbas vasarai Kipro ar Ispanijos viešbutyje: su apgyvendinimu, maitinimu ir fiksuotu mėnesio atlyginimu. Tačiau kas vertingiau – vasarą ...

Robertas Dargis: ne vien verslai, bet ir kai kurie politikai ieško naudos

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis įsitikinęs, kad tokia valstybė, kurioje politikai ir verslas visiškai nebendrautų, neegzistuoja. Tačiau jis ragina nepamiršti, kad dėl verslo poveikio politikai ...

Julita Varanauskienė. Ar medianos ir kvantiliai apšvies besislepiančius šešėlyje?

Pradėjus viešai skelbti vidutines algas įmonėse, buvo tikimasi, kad didelio dėmesio sulauks tie darbdaviai, kurie moka pačius mažiausius atlyginimus. Kai toje pat vietovėje ta pačia veikla užsiimančių įmonių atlyginimų vidurkiai ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas