Šiaulių arena bus klonuojama Ukrainoje

(Puslapis 1 iš 2)


Fotodienos nuotr.

Irena Budrienė / Šiaulių kraštas

2013-04-05 07:31

15 Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rių bal­sų už­te­ko leis­ti uni­ka­lią Šiau­lių are­ną klo­nuo­ti Uk­rai­no­je. Iki 2015 me­tų Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to pra­džios ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti 3 to­kias kaip Šiau­lių are­nas: Lvo­ve, Ode­so­je ir Dnep­ro­pet­rovs­ke. Šiau­liai ma­te­ria­li­nės nau­dos iš to ne­tu­rės – esą ne vis­kas ma­tuo­ja­ma pi­ni­gais.

Ne par­duos, o leis nau­do­tis

Neei­li­nia­me Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta, kad Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja leis­tų nau­do­ti Šiau­lių are­nos tech­ni­nį pro­jek­tą, pro­gra­mi­nę už­duo­tį ir pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus are­noms Uk­rai­no­je sta­ty­ti. Are­nos bus sta­to­mos 2015 me­tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui.

Klau­si­mas svars­ty­tas ga­na aud­rin­gai. Li­be­ra­lui Gin­ta­rui Ka­ra­le­vi­čiui sua­be­jo­jus dėl pa­si­kei­tu­sios Sa­vi­val­dy­bės nuo­sta­tos ne par­duo­ti pro­jek­tą, o leis­ti neat­ly­gin­ti­nai jį nau­do­ti, Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Sta­pon­kie­nė aiš­ki­no, kad įsta­ty­mai ne­nu­ma­to ki­tos ga­li­my­bės.

„Pro­jek­tas kai­na­vo 696 tūks­tan­čius li­tų, to­dėl leis­ti jį nau­do­ti už dy­ką ne tik ne­nau­din­ga, bet ir nu­si­kals­ta­ma“, – sa­kė dar­bie­tis Ai­das Ged­vi­las, siū­lęs ne­pri­tar­ti spren­di­mui. Esą jis pra­si­len­kia su svei­ka lo­gi­ka ir mies­tui ne­duos jo­kios nau­dos.

Klau­si­mo vi­sai ne­svars­ty­ti siū­lė Ta­ry­bos na­riai Au­ri­mas Nau­sė­da ir Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Esą klau­si­mas pa­reng­tas sku­bo­tai, neiš­nag­ri­nė­tas ko­mi­te­tuo­se, nau­ja in­for­ma­ci­ja po­li­ti­kams pa­teik­ta prieš pat po­sė­dį.

„Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mu, nau­do­ji­mu ir dis­po­na­vi­mu juo tu­ri bū­ti sie­kia­ma mak­si­ma­lios nau­dos vi­suo­me­nei“, – pri­mi­nė A. Nau­sė­da.

Straipsnio puslapiai:

- Irena Budrienė

Šiaulių kraštas

Close

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

Prieš mokesčių aptarimą opozicija paliko Seimo salę

Seime po metinės LR prezidentės Dalios Grybauskaitės toliau turėjo vykti diskusija dėl mokesčių ir pensijų sistemų. Tačiau opozicija tarp pranešėjų pasigedo Lietuvos banko bent vieno atstovo, kuris pateiktų skirtingą nuomonę nei nori ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas