Šiaulių šiukšlininkai grimzta pažeidimų liūne

(Puslapis 1 iš 4)


Karolio Dovidavičiaus (Fotodiena) nuotr.

Irena Budrienė / Šiaulių kraštas

2012-02-18 08:06

Sa­vi­val­dy­bių au­di­to­riai nu­sta­tė, kad Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius Rai­mun­das Ja­ku­tis ir jo pa­val­di­niai tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius nau­do­jo as­me­ni­nėms reik­mėms. Bran­giai pir­ko nau­do­tus bul­do­ze­rius, juos nuo­lat re­mon­ta­vo, o de­ta­lių pir­ko iš bend­ro­vės „Grą­žu­las“, ku­rios vie­nas iš ak­ci­nin­kų yra pa­ts R. Ja­ku­tis.

Su tar­ny­bi­nė­mis ma­ši­no­mis – kaip su sa­vo

Ty­ri­mą pa­gal skun­dą at­li­ko Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Au­di­to sky­riaus ve­dė­ja Ni­jo­lė Sa­moš­kie­nė, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Au­di­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Bro­nė Po­ra­kie­nė ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Au­di­to sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Si­ta­vi­čie­nė.

Ty­rė­jos nu­sta­tė, kad Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) di­rek­to­rius Rai­mun­das Ja­ku­tis, jo pa­va­duo­to­jas Vid­man­tas Ko­mas ir įstai­gos dar­buo­to­jas Zig­mas Kli­ma­vi­čius as­me­ni­nėms reik­mėms nau­do­ja tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius.

Va­ži­nė­da­mas iš na­mų Šiu­py­liuo­se (Šiau­lių ra­jo­nas) į dar­bą Šiau­liuo­se pir­myn ir at­gal R. Ja­ku­tis su tar­ny­bi­ne „Cit­roen Kro­ser“ as­me­ni­nėms reik­mėms per die­ną pra­va­žiuo­ja apie 50 ki­lo­met­rų. V. Ko­mas su „Hon­da CR-V“ iš Bu­bių – apie 40 ki­lo­met­rų, Z. Kli­ma­vi­čius su „Cit­roen Ber­lin­go“ iš Kur­šė­nų – apie 45 ki­lo­met­rus.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad mi­nė­tiems as­me­nims pri­skir­tų au­to­mo­bi­lių ke­lio­nės la­puo­se nuo 2011 me­tų sau­sio 1 die­nos iki 2011 me­tų gruo­džio 31 die­nos – ne­nu­ro­do­ma, kiek ki­lo­met­rų pra­va­žiuo­ta as­me­ni­nėms reik­mėms. Nė­ra iš šių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio iš­skai­čiuo­tų su­mų. Įs­tai­gai ir mo­kes­čių mo­kė­to­jams pa­da­ry­ta ža­la, au­di­to duo­me­ni­mis, ga­li siek­ti per 11 tūks­tan­čių li­tų.

Straipsnio puslapiai:

- Irena Budrienė

Šiaulių kraštas

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

Prieš mokesčių aptarimą opozicija paliko Seimo salę

Seime po metinės LR prezidentės Dalios Grybauskaitės toliau turėjo vykti diskusija dėl mokesčių ir pensijų sistemų. Tačiau opozicija tarp pranešėjų pasigedo Lietuvos banko bent vieno atstovo, kuris pateiktų skirtingą nuomonę nei nori ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas