Šiukš­lės – pa­čių šiukš­lin­to­jų rei­ka­las

(Puslapis 2 iš 4)

Povilas Lungė / Šiauliai plius

2011-11-18 18:19

Bend­ri­joms ne­pris­kir­tos te­ri­to­ri­jos

O kas ta­da tu­ri rū­pin­tis ap­lin­ka prie ko­mer­ci­nių pa­sta­tų, nuo­sa­vų gy­ve­na­mų­jų na­mų, dau­gia­bu­čių? „At­siž­velg­da­mi į tai, kad te­ri­to­ri­jos (ta­kai, pra­va­žia­vi­mai, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, ža­lie­ji plo­tai) yra skir­tos gy­ven­to­jų po­rei­kiams ten­kin­ti, pra­šo­me dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų pa­gal ga­li­my­bę sa­vo bend­ri­jos te­ri­to­ri­ją tvar­ky­ti gy­ven­to­jų pa­jė­go­mis, or­ga­ni­zuo­jant ap­lin­kos tvar­ky­mo tal­kas ar pan., kol ne­bus iš­spręs­ti klau­si­mai dėl te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo prie dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­luo­se. Ko­mer­ci­nių pa­sta­tų ar gy­ve­na­mų­jų nuo­sa­vų na­mų te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mu tu­ri rū­pin­tis jų sa­vi­nin­kai“, – tei­gia spe­cia­lis­tė.

Dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kų bend­ri­jos skun­džia­si, kad nors ir ap­si­šluo­ja pa­lei sa­vo na­mą ša­li­gat­vius – pa­čios sam­do šla­vė­jus, bet ša­li­gat­viai pa­lei gat­vę ap­skri­tai ne­šluo­ja­mi, lyg bend­ri­jos dar ir juos tu­rė­tų šluo­ti. Sa­vait­raš­čio re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nę Vil­niaus g. 33 ir 35 sa­vi­nin­kų bend­ri­jų at­sto­vai skun­dė­si, kad ša­li­gat­viai pa­lei Vil­niaus gat­vę ne­šluo­ti – pūp­so ne su­grėb­tų, o vė­jo su­neš­tų la­pų krū­vos. De­ja, anot Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės, šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių grėb­ti la­pus nuo ža­lių­jų plo­tų. Tie­sa, pra­dė­jus do­mė­tis ne­grė­bia­mais la­pais, šių Vil­niaus g. sa­vi­nin­kų bend­ri­jų gy­ven­to­jai su­sku­bo pra­neš­ti, kad la­pai nuo ša­li­gat­vio din­go...

Vie­no iš mies­to dau­gia­bu­čių bend­ri­jų pir­mi­nin­kė, ne­pa­no­ru­si at­skleis­ti sa­vo var­do ir pa­var­dės, pik­ti­no­si, kad bend­ri­ja tu­ri sam­dy­ti va­ly­to­ją sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiai že­mei va­ly­ti: „Dau­gia­bu­tis ne­tu­ri sa­vo že­mės. Kai pir­ko­me bu­tus, sa­vi­val­dy­bė ne­lei­do iš­si­pirk­ti že­mės po na­mu – gy­ve­na­me pri­va­čiuo­se bu­tuo­se val­diš­ko­je že­mė­je. Tai­gi va­lo­me sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią te­ri­to­ri­ją. Ki­ta ver­tus, da­bar už ap­lin­kos prie­žiū­rą va­ly­to­jai mo­ka­me su­de­rė­tą 380 li­tų at­ly­gį per mė­ne­sį „po­pie­riu­je“. Ji tu­ri tu­rė­ti vers­lo liu­di­ji­mą, ku­ris per me­tus kai­nuo­ja be­veik 600 li­tų, ir dar su­mo­kė­ti kas mė­ne­sį 72 li­tus PSD, tai jai ne­la­bai daug ir lie­ka – maž­daug 250 li­tų „į ran­kas“. Jei bend­ri­jai bū­tų pri­skir­ta te­ri­to­ri­ja, dar tek­tų mo­kė­ti ir že­mės mo­kes­tį. Neaiš­ku, kiek tos že­mės bus pri­skir­ta, nes te­ri­to­ri­ja ap­link na­mą la­bai di­de­lė – ir so­das, ir pie­va, ir skve­re­lis.“

Straipsnio puslapiai:

- Povilas Lungė

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas