Su­jung­ti ne­ga­li­ma pa­lik­ti

(Puslapis 1 iš 6)


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

Oksana Laurutytė / Šiauliai plius

2012-06-24 12:27

Šiau­lių mies­to po­li­ti­kams tau­py­mo su­me­ti­mais siū­lo­mas dar vie­nas mo­kyk­lų jun­gi­mo va­rian­tas. Ta­ry­bos na­rys Ar­tū­ras Vi­soc­kas ma­no, kad ver­tė­tų su­jung­ti dvi pie­ti­nio mies­to ra­jo­no pro­gim­na­zi­jas – „San­do­ros“ ir Gy­ta­rių. Nors „San­do­ros“ mo­kyk­la skel­bia­si esan­ti ka­ta­li­kiš­ka, A. Vi­soc­kas ma­no, kad po vie­nu sto­gu ka­ta­li­kai su pa­sau­lie­čiais ne­si­pyks. „Da­bar „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos vai­kai yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi – mies­to mo­kyk­lo­se vai­kai ga­li rink­tis mo­ky­tis eti­ką ar­ba ti­ky­bą, o „San­do­ro­je“ eti­kos nė­ra mo­ko­ma“, – tei­gia po­li­ti­kas.

Sa­va­ran­kiš­ka ti­ky­bos mo­kyk­la ar­ba su­stip­rin­tas ti­ky­bos mo­ky­mas po jung­tu­vių

Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riams A. Vi­soc­kas iš­pla­ti­no siū­ly­mą Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te svars­ty­ti ga­li­my­bę su­jung­ti „San­do­ros“ ir Gy­ta­rių pro­gim­na­zi­jas. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, dvie­juo­se pa­sta­tuo­se (7 ir 2 tūkst. kv. m) mo­ko­si vos 600 vai­kų.

Tai itin nee­ko­no­miš­ka. Ne­to­lie­se esan­čioms mo­kyk­loms su­si­jun­gus vai­kai ne­nu­ken­tė­tų, tek­tų ma­žiau mo­kė­ti už šil­dy­mą, iš­lai­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­ją.

„San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jo­je vai­kai mo­ko­mi tik ti­ky­bos da­ly­kų, o ki­to­se mo­kyk­lo­se vai­kų tė­vai ga­li pa­si­rink­ti, ar jų vai­kas bus mo­ko­mas ti­ky­bos, ar eti­kos.

A. Vi­soc­ko nuo­mo­ne, nė­ra ge­rai, kai tė­vai ne­ga­li pa­si­rink­ti. Juk Lie­tu­vo­je baž­ny­čia at­skir­ta nuo vals­ty­bės, bet „San­do­ro­je“ kaž­ko­dėl vai­kai yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi, ne­su­tei­kiant ga­li­my­bės jiems mo­ky­tis eti­kos. Taip pa­žei­džia­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mas ir A. Vi­soc­kas ne­sup­ran­ta, ko­dėl at­sa­kin­gi va­do­vai, po­li­ti­kai ne­rea­guo­ja į to­kį pa­žei­di­mą.

Straipsnio puslapiai:

- Oksana Laurutytė

Close

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

Prieš mokesčių aptarimą opozicija paliko Seimo salę

Seime po metinės LR prezidentės Dalios Grybauskaitės toliau turėjo vykti diskusija dėl mokesčių ir pensijų sistemų. Tačiau opozicija tarp pranešėjų pasigedo Lietuvos banko bent vieno atstovo, kuris pateiktų skirtingą nuomonę nei nori ...

Prezidentės D. Grybauskaitės metinis pranešimas: jeigu norime ką nors pakeisti – keiskime dabar

Savo priešpaskutiniame metiniame pranešime šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė nemažą dėmesį skyrė tam, ko Lietuva iki savo nepriklausomybės išmoko ir to, kokia dabar tapo. Kaip sakė šalies vadovė, šiuo ...

Parlamentarai abejoja dėl mokesčių reformos: nukentės gyvenantys regione

Seimas uždegė žalią šviesą mokesčių ir pensijų reformoms, tačiau dabar laukia nemažai diskusijų, kaip reikėtų viską keisti. Seimo nariams daugiausia nerimo kelia tai, kad užsibrėžti ambicingi tikslai paveiks viešuosius finansus, tai ...

Seime kelią prasiskynė mokesčių ir pensijų reforma

Vyriausybės paruošta mokesčių ir pensijų reforma valsčių, socialdarbiečių bei Lenkų rinkimų akcijos dėka prasiskynė kelią Seime ir keliauja į komitetus. Tiesa, koks bus galutinis rezultatas dar nežinia, nes diskusijų sukėlė ne vienas ...

„Arvi“ įkūrėjas V. Kučinskas po NSGK išvadų: nieko neprotegavau

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) išvadose apie verslo poveikį Lietuvos politikams sušmėžavo ne viena verslo įmonė. Tarp bandančių daryti įtaką minima ir „Arvi“ įmonė bei tuometinis jos vadovas ...

Atskleista, kokiomis schemomis verslai tūkstančiais finansavo politikus

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) šiuo metu ruošia išvadas apie verslų įtaką Lietuvos politinėms partijoms. Paviešintame juodraštyje nurodytos schemos, kaip net 2012 metais įsigaliojus ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas