Kaunas atsikratė gamtos teršėjo etiketės

 Kauno miesto nuotekų valyklos biologinio valymo įrenginių projektas, kurį įgyvendino UAB „Kauno vandenys“ pripažintas dešimtmečio projektu, o Kaunas išbrauktas iš Baltijos jūros baseino „karštųjų taškų“ sąrašo.

Dėl nugalėtojo vardo šioje nominacijoje dar varžėsi ir Vilniaus miesto dumblo džiovinimo įrenginių bei Kazokiškių sąvartyno projektai. "Kauno vandenų" projektui geriausią įvertinimą suteikė Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), administruojanti aplinkosaugos projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų. Šios žiemos pabaigoje minėdama savo veiklos dešimtmetį, APVA pripažino Kauno miesto nuotekų valyklos biologinio valymo įrenginių projektą 10-čio projektu.

Įgyvendinus šį projektą, kaip teigia miesto savivaldybės tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė Danutė Marcinkevičienė, visos Kauno miesto nuotekos išvalomos ne mažiau kaip 95 proc., ir tai atitinka tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos normatyvus.

Nemuno ir Neries upės neteršiamos Kauno nuotekomis, miestas turi galimybių atgaivinti bei pritaikyti upių pakrantes rekreacijai ir turizmui. Projekto įgyvendinimas kartu ir mažina gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, gausina vandenų bei pakrančių faunos ir floros įvairovę bei kiekį.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/kaunas-atsikrate-gamtos-tersejo-etiketes-21646.html