Padaugėjo veikiančių ūkio subjektų

Statistikos departamentas praneša, kad 2011 metų sausio 1 dieną Lietuvoje buvo 86 987 veikiantys ūkio subjektai. Tai sudarė 48,5 proc. visų įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2010 metų sausio 1 diena, veikiančių ūkio subjektų padaugėjo 4,6 proc., o su 2009 metų sausio 1 diena – 2,9 proc.

Antrąjį 2010 metų pusmetį buvo įregistruota 4611 ūkio subjektų. Palyginti su antruoju 2009 metų pusmečiu, kai buvo įregistruoti 4258 ūkio subjektai, jų skaičius padidėjo 8,3 proc. Daugiausia ūkio subjektų įregistruota Vilniaus apskrityje, mažiausiai – Tauragės apskrityje.

Per antrąjį 2010 metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2009 metų laikotarpiu, Lietuvoje buvo išregistruota 1,5 proc. daugiau ūkio subjektų. Didžiausi pokyčiai, palyginti su antruoju 2009 metų pusmečiu, užfiksuoti administracinės ir aptarnavimo veiklos, viešojo valdymo, žmonių sveikatos priežiūros, mažiausi – nekilnojamo turto operacijų, finansų ir draudimo bei kitose aptarnavimo srityse.

 

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/padaugejo-veikianciu-ukio-subjektu-3362.html