A. D. Barakauskas: sporto sektorius turi būti stiprinamas, nes veikia ES ekonomiką

 Sporto sektorius turi būti stiprinamas kaip darantis didelę įtaką Europos Sąjungos (ES) ekonomikai, sako vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Šią savaitę Briuselyje Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdyje jis pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai sporto sektoriuje prioritetus.

"A pasakiau, kad labai tikiuosi sklandaus pirmininkavimo, kad visi galėtų surasti kompromisus ir būtų priimtos bendros pozicijos dėl sporto kaip sektoriaus, kuris daro labai didelę įtaką ir ekonomikai, nes pagal ES statistiką sportas sukuria virš 2 proc. bendro vidaus produkto ES, atitinkamai ir išlaiko didelį darbo vietų skaičių", - BNS sakė D.A.Barakauskas.

"Tarybos išvados dėl finansinių sporto aspektų yra tos, kad ES visas sporto sektorius būtų stiprinamas ir iš tos pusės, čia yra ir Lietuvos požiūris, kad būtų didinamas užimtumas ir išlaikomos ir steigiamos darbo vietos ir per regionų plėtrą skatinamas bendruomeniškumas, nes sportas turi tokią labai gražią savybę vienyti savo valstybės ir ne tik savo valstybės piliečius, kad jie žiūrėtų į ES kaip į bendrus namus", - kalbėjo ministras.

Pasak ministro, taryboje šią savaitę buvo aptarta ir rekomendacija dėl sveikatinimo per fizinį aktyvumą HEPA, tikimasi, kad iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios bus parengtas dokumento projektas. "Tai būtų pirmas dokumentas sporto srityje, nes ES reguliuojančių sporto dokumentų, kuriems būtų pritarusios visos Sąjungos valstybės, nėra. Praėjusiais metais taryba išvados dėl HEPA kreipėsi į Europos Komisiją, kad būtų parengtas pasiūlymas tokiai rekomendacijai, aš labai tikiuosi, kad tokio pasiūlymo sulauksime iš Komisijos, aš kalbėjau su komisare ir su kitais įtakingais ES pareigūnais, ir kad mes iki pirmininkavimo pradžios to dokumento projektą turėtumėm", - pažymėjo ministras.

Pirmininkavimą ES tarybai nuo liepos perimančios Lietuvos vidaus reikalų ministras taip pat iki kitos tarybos posėdžio pakvietė sporto sritį kuruojančius ministrus neformaliai susitikti Vilniuje. "Kitas sporto tarybos posėdis vyks Briuselyje, Lietuva pasiūlė, lapkričio 26 dieną, iki susitikimo ir pirmojo sporto tarybos posėdžio pakviečiau atvykti į Vilnių visus ministrus, kurie kuruoja savo valstybėse sportą, į neformalų susitikimą, spalio 1 dieną. Šiame susitikime planuojame aptarti, kaip galima padidinti indėlį į ekonomiką, į darbo vietų steigimą ir naujų kūrimą per sportą", - sakė D.A.Barakauskas.

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus šešis mėnesius nuo liepos 1 dienos.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/a-d-barakauskas-sporto-sektorius-turi-buti-stiprinamas-nes-veikia-es-ekonomika-39326.html