JAV aklavietės reikia vengti bet kokia kaina

Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ekonomikos augimas ir pasitikėjimas verslo lyderiais atsigauna, todėl verslo rizikos vertinimo bendrovė „Coface“ peržiūrėjo ir pagerino JAV rizikos vertinimą A2 suteikdama jam teigiamą perspektyvą.

JAV teigiamas ekonomikos augimo perspektyvas rodo privatus vartojimas, kuris yra pažangesnis nei prieš krizę, kadangi namų ūkių įsiskolinimai galutinai sumažėjo. Pastebima pagerėjimų ir verslo srityje. Į verslą investuojama energingai, marža ir pelningumas auga, o įsiskolinimai yra nedideli (55 % palyginus su 85 % euro zonoje), nors kai kurių sektorių augimas (statybinių medžiagų, vario, popieriaus apdirbimo) lieka silpnas. Verslai yra tvirtas JAV ekonomikos segmentas: jie turi mažus įsiskolinimus ir neša daug pelno.

„Perspektyvos subalansuotam ir ilgalaikiam augimui, kurios apytikriai yra 1,5 % 2013 metais ir 2,2 % 2014 metais leidžia „Coface“ JAV A2 rizikos vertinimui suteikti teigiamą perspektyvą. Nors vyriausybės įstaigų darbo sustabdymas buvo netikėtas, tai neturės didelio poveikio verslui, jei netruks ilgai. Tačiau įtampos, susijusios su JAV skolos limitu, lieka daug, ir rizikos, kad ji neatsigaus, negalima atmesti. Tokiame rizikos scenarijuje privati paklausa patirtų didelį poveikį.

Tačiau šiame etape pagrindinis scenarijus turi būti toks: šios aklavietės turi būti vengiama bet kokia kaina, kad privatus vartojimas ir investavimas liktų stiprus nepaisant tolesnių galimų biudžeto apkarpymų", – teigia „Coface" Rizikos vertinimo departamento direktorius Mindaugas Sventickas.

Padėtis gerėja ir kituose pažangiuose ūkiuose: po dvejų metų recesijos euro zonoje bus užfiksuotas kuklus, bet teigiamas augimas 2014 metais (+1 %). Tikimasi, kad ekonominėje ir pinigų sąjungoje Vokietija pademonstruos nepaprastą pagyvėjimą (1,8 %). Prancūzijoje ekonomikos augimas kitais metais bus lėtas (0,6 %), o recesijos pabaiga jau matoma Ispanijoje bei Italijoje. Tačiau, nepaisant šio pagerėjimo, buvęs pasitikėjimas verslo lyderiais Europoje dar negrįžo.

Rūpesčių kyla dėl besivystančių šalių, kurios patiria struktūrinį augimo sumažėjimą (iš viso 4,8 % 2014 metais), net jei BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika) šalys netiesiogiai turės naudos iš pažangių ūkių atsigavimo.

„Coface“ šalių rizikos vertinimas rodo kompanijų finansinių įsipareigojimų nevykdymo vidutinį lygį nurodytoje šalyje trumpalaikių komercinių pervedimų rėmuose. Jis nėra susijęs su valstybės skola. Kad apibrėžtų šalies riziką, „Coface“ įvertina ekonominę, finansinę ir politinę šalies perspektyvą bendrai su „Coface“ vykdomu mokėjimų ir verslo aplinkos vertinimu.

Vertinimai, kurie gali turėti teigiamą arba neigiamas perspektyvas, turi septynių lygių skalę: A1, A2, A3, A4, B, C, D.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/jav-aklavietes-reikia-vengti-bet-kokia-kaina-43964.html