D.Grybauskaitė: Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas – svarbus

Švedija yra viena pagrindinių Lietuvos ekonominių partnerių, antra didžiausia užsienio investuotoja mūsų šalyje, pabrėžė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, antradienį susitikusi su Švedijos Ministru Pirmininku Fredriku Reinfeltu.

"Aktyvus regioninis bendradarbiavimas, geri ir stiprūs santykiai su Šiaurės šalimis yra vienas esminių Lietuvos užsienio politikos prioritetų. Su Švedija ir kitomis Šiaurės Europos valstybėmis mus vienija bendras interesas - užtikrinti sėkmingą Baltijos jūros regiono plėtrą", - teigė Prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasak Lietuvos vadovės, regiono saugumas, tvarus ekonomikos augimas yra neįmanomas neužtikrinus Baltijos šalių energetinės nepriklausomybės. Lietuvai yra labai svarbi Švedijos parama tiek vykdant dvišalius projektus - tiesiant "NordBalt" elektros jungtį, tiek sprendžiant energetinio saugumo klausimus europiniu lygiu.

Prezidentė akcentavo, jog sprendžiant Europos Sąjungos (ES) konkurencingumo klausimus būtina tartis visoms 27 ES narėmis, o ne vien euro zonos šalims.

Prezidentė padėkojo Švedijos Premjerui už Lietuvai sugrąžinamą tarpukario Lietuvos diplomato ir rašytojo Igno Šeiniaus archyvą, kuriame sukaupti reikšmingi dokumentai, liudijantys užsienio lietuvių organizacijų veiklą atkuriant Lietuvos valstybę 2018 metais, Lietuvos diplomatijos veiklą nepriklausomybės ir okupacijos laikotarpiais.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/d-grybauskaite-lietuvos-ir-svedijos-bendradarbiavimas-svarbus-5650.html