Dienos skaičius: 200 litų

2014.01.17

tyrimo duomenimis, tiek didesnės algos pakanka, kad darbuotojai ryžtųsi keisti darbą