Skolose skendinčioje savivaldybėje didinami atlyginimai

(Puslapis 1 iš 6)


Fotodienos nuotr.

Alma Mosteikaitė / Alytaus naujienos

2014-02-01 12:29

Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­gu­mos bal­sais bu­vo pa­tvir­tin­tas šių me­tų mies­to biu­dže­tas. Ta­ry­bos spren­di­mą dėl vie­ti­nio iž­do pa­tvir­ti­ni­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ąžuo­las įvar­di­jo kaip svar­biau­sią me­ti­nį do­ku­men­tą ir už tai at­si­dė­ko­da­mas ta­ry­bai ją po po­sė­džio pa­kvie­tė puo­de­lio ka­vos. Iš­si­sky­rus nuo­mo­nėms dėl šie­me­čio biu­dže­to, ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą pa­li­ko vie­nas na­rys, vie­ti­nį iž­dą pa­va­di­nęs už­slėp­to de­fi­ci­to. Ta­čiau tu­rint šie­me­tį biu­dže­tą, net ma­žes­nį kaip per­nykš­tį, ras­ta lė­šų pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus mies­to savivaldybės ir švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams.

Pa­grin­di­niai biu­dže­to val­gy­to­jai yra trys

Šie­me­ti­nia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te – 146 mln. 77 tūkst. li­tų. Per­nykš­tis bu­vo per 400 tūkst. li­tų di­des­nis, ne­pai­sant to, kad šį­met sa­vi­val­dy­bei pa­lik­ta di­des­nė gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis. Per­nai šio mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bei li­ko 57,34 proc., šiais me­tais – 67,78 proc.

Di­dži­ą­ją da­lį vie­ti­nio biu­dže­to pa­ja­mų – dau­giau kaip 73 mln. li­tų, ar­ba 51 proc., – su­da­ro vals­ty­bės do­ta­ci­ja. Dau­giau­sia lė­šų per do­ta­ci­ją – 42 mln. li­tų – gau­na­ma mo­ki­nio krep­še­liui.

Pa­ti sa­vi­val­dy­bė per šiuos me­tus pla­nuo­ja su­si­rink­ti be­veik 65 mln. li­tų, ar­ba 45 proc. vie­ti­nio biu­dže­to. Su­pran­ta­ma, dau­giau­sia iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, ku­rį mo­ka vi­si dir­ban­tie­ji, – per 55 mln. li­tų.

4 proc. mies­to biu­dže­to pa­ja­mų su­si­da­ro iš sko­lin­tų lė­šų ir ki­tų pa­ja­mų, pa­vyz­džiui, už vals­ty­bi­nės že­mės, pa­tal­pų nu­omą, įmo­kų už iš­lai­ky­mą švie­ti­mo ar so­cia­li­nės ap­sau­gos įstai­go­se.

Straipsnio puslapiai:

- Alma Mosteikaitė

Alytaus naujienos

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas