Ten, kur nelaisvės laukiama namuose

(Puslapis 1 iš 4)


REUTERS/SCANPIX nuotr.

Etaplius.lt

2014-04-13 20:07

Lie­tu­viš­ka ka­lė­ji­mo pa­skir­tis nu­baus­ti ka­li­nį, dau­ge­lį jų vėl su­grą­ži­na at­gal. Ne­pai­sant vyk­do­mo Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mo, kas­met įka­li­ni­mo įstai­gos ša­liai at­siei­na dau­giau kaip 200 mi­li­jo­nų li­tų. Ar­ti­miau­siu me­tu ša­ly­je bus ban­do­ma kur­ti ki­to­kią ka­lė­ji­mų sis­te­mą, se­mian­tis pa­tir­ties iš ša­lies, kur ka­li­nių gy­ve­ni­mas virs­ta sa­na­to­ri­ja.

Nor­ve­giš­ki ka­lė­ji­mai pri­me­na sa­na­to­ri­ją

Pu­sė mi­li­jo­no Nor­ve­gi­jos kro­nų (210 tūkst. li­tų) per me­tus ir be­ga­lės so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. To­kio­mis al­go­mis le­pi­na­mi Nor­ve­gi­jos ka­lė­ji­mų pri­žiū­rė­to­jai. Įka­li­ni­mo įstai­gų va­do­vai ti­ki­na, kad toks už­mo­kes­tis at­bai­do pri­žiū­rė­to­jus nuo tar­pi­nin­ka­vi­mo, ka­li­nius ap­rū­pi­nant nar­ko­ti­kais.

Čia kiek­vie­na baus­me sie­kia­ma ne tik tei­sin­gai nu­baus­ti, su­var­žy­ti tei­ses, įbau­gin­ti ir izo­liuo­ti, bet kur kas la­biau sten­gia­ma­si keis­ti ka­li­nio el­ge­sį ir jį rea­bi­li­tuo­ti. Nor­ve­gi­jos ka­lė­ji­mų in­ter­je­ras ga­li pri­min­ti lie­tu­viš­ko tri­jų žvaigž­du­čių vieš­bu­čio kam­ba­rį. Ka­lė­ji­muo­se neiš­vy­si nei gink­luo­tų, nei uni­for­muo­tų pa­rei­gū­nų. Kar­tais net ga­li bū­ti sun­ku at­skir­ti ku­ris yra ku­ris. Čia sau­gu­mas už­tik­ri­na­mas vien tik elekt­ro­ni­ne sis­te­ma.

„Mes sten­gia­mės, kad jų gy­ve­ni­mas pri­min­tų nor­ma­lų gy­ve­ni­mą lais­vė­je. Jei mū­sų ka­lė­ji­mai bū­tų griež­ti, gy­ve­ni­mas bū­tų skur­dus“, – tei­gia Nor­ve­gi­jos pa­tai­sos tar­ny­bos di­rek­to­rė Ma­rian­ne Vol­lan.

50-yje Nor­ve­gi­jos ka­lė­ji­mų šiuo me­tu gy­ve­na be­veik 200 lie­tu­vių. Iš vi­so Nor­ve­gi­jo­je ka­li apie 3800 ka­li­nių, o ke­lis­kart ma­žes­nė­je Lie­tu­vo­je – dau­giau kaip 9 tūkst. Toks skir­tu­mas at­si­ran­da dėl skir­tin­gos ka­li­ni­mo pra­kti­kos. Nor­ve­gi­jo­je di­džiau­sia tai­ko­ma baus­mė – 21 me­tai ne­lais­vės, Lie­tu­vo­je – iki gy­vos gal­vos. Pas mus vie­no­je ka­me­ro­je ga­li bū­ti ap­gy­ven­din­ta apie de­šimt nu­teis­tų­jų, erd­vio­je Nor­ve­gi­jos ka­lė­ji­mo ka­me­ro­je ga­li gy­ven­ti ir vie­nas ka­li­nys. Neat­me­ta­ma, kad iš da­lies dėl to čia vi­sai ne­pas­te­bi­mos ka­li­nių kas­tos, skir­tin­gai nei Lie­tu­vo­je, kur vie­ni virs­ta „vier­chais“, „gai­džiais“ ar bū­na pa­va­din­ti ki­tų gy­vū­nų var­dais. Be to, Nor­ve­gi­jo­je per­pil­dy­mo iš­ven­gia­ma lei­džiant nu­teis­tie­siems lais­vės atė­mi­mo baus­mės lauk­ti na­muo­se.

Straipsnio puslapiai:

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas