V. Vasiliauskas: ant bankų reikia už­ner­ti tvir­tes­nius pan­čius (4)

(Puslapis 1 iš 4)


Roberto Dačkaus (Fotodiena) nuotr.

Vilija Ramanauskienė / Alytaus naujienos

2013-10-05 08:54

Dėl ki­lu­sios pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos kri­zės, ku­rios pa­da­ri­niai iki šiol jun­ta­mi, kal­ti­na­mi ban­kai, tiks­liau, jų go­du­mas ir per­ne­lyg men­ka jų kon­tro­lė. To­dėl Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ku­ria­ma Ban­kų są­jun­ga tu­rė­tų ant šio itin svar­baus žmo­nių gy­ve­ni­mui sek­to­riaus už­ner­ti tvir­tes­nius pan­čius. Kad dau­giau ne­pa­si­kar­to­tų tai, kas įvy­ko prieš pen­ke­rius me­tus. Ban­kų są­jun­gos kū­ri­me Lie­tu­va taip pat yra gir­di­ma da­ly­vė, nes ES pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu no­ri kiek įma­no­ma dau­giau pa­stū­mė­ti ją į prie­kį.

Star­tas – ki­tų me­tų lap­kri­tį

Ban­kų są­jun­gos idė­ja Eu­ro­po­je tu­ri ne tik ša­li­nin­kų, bet ir prie­ši­nin­kų. Tad Lie­tu­va ti­ki­si, kad jos pir­mi­nin­ka­vi­mas bus ver­ti­na­mas kaip sėk­min­gas ir to­liau ku­riant ES Ban­kų są­jun­gą.

Pir­mas žings­nis Eu­ro­po­je jau ženg­tas – su­si­tar­ta dėl vie­no­dos ban­kų prie­žiū­ros. Eu­ro­pos Par­la­men­tas jam taip pat pri­ta­rė. Ta­čiau dar dis­ku­tuo­ja­ma, kiek in­for­ma­ci­jos tu­rės teik­ti Eu­ro­pos cen­tri­nis ban­kas.

Lie­tu­va sie­kia, kad jos pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu bū­tų pri­im­ti svar­būs ben­dro ban­kų per­tvar­ky­mo me­cha­niz­mo su­si­ta­ri­mai. O tai jau ant­ras svar­bus žings­ne­lis. Vie­no­da in­dė­lių ga­ran­ti­jų sis­te­ma – dar vie­nas po­lius, ant ku­rio ir sto­vės Ban­kų są­jun­ga.

Lie­tu­vos cen­tri­nio ban­ko va­do­vas Vi­tas Va­si­liaus­kas „Eu­ro­pos klu­bui“ sa­kė, kad, rug­sė­jį Eu­ro­pos Par­la­men­tui pa­tvir­ti­nus vie­no­dos prie­žiū­ros me­cha­niz­mą, ku­ris yra pir­mas Ban­kų są­jun­gos kū­ri­mo ele­men­tas, da­bar vyks­ta tech­ni­niai de­ri­ni­mai. „Tiks­las – kad jau ki­tais me­tais me­cha­niz­mas pra­dė­tų veik­ti. Tiks­liau, lap­kri­čio 1 die­ną“, – sa­kė jis.

Straipsnio puslapiai:

- Vilija Ramanauskienė

Alytaus naujienos

Close

Dėl subsidijos pirmam būstui kreipėsi šimtai: paramą gaus ne visi

 Dėl subsidijos jaunoms šeimoms pirmam būstui regionuose, rugsėjo 4 d. duomenimis, kreipėsi 840 jaunų šeimų. Iš visų pateiktų prašymų 46 proc. prašymų buvo iš jaunų šeimų su vienu vaiku, 27 ...

Įspėjo: žmonės neturi būti baudžiami už tai, kad ieško geriausio paskolos pasiūlymo

 Gavus signalų, kad dėl aktyvaus domėjimosi ir paskolų pasiūlymų lyginimo gali brangti skolinimasis, Lietuvos bankas siunčia žinią rinkos dalyviams: kredito davėjai ir kredito reitingų kūrėjai klientus turi vertinti objektyviai ir nebausti jų ...

„Sodra“ perspėjo apie naują sukčių gudrybę: būkite budrūs

 Prasidėjus senatvės pensijų perskaičiavimui „Sodra“ sulaukė ir nerimą keliančių žinių iš gyventojų. Pranešta, kad kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai sulaukė „svečių“, prisistačiusių esą iš ...

Ekspertai pataria, kaip išvengti grėsmių banko sąskaitai

 Lietuvai pasitvirtinus nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, virtualioje erdvėje kylančioms grėsmėms įvardyti ir išvengti valstybė skirs dar daugiau dėmesio. Nuo ko pradėti vartotojui, kurio dažniausiai naudojami įrankiai ...

100 tūkstančių gyventojų sulaukė „Sodros“ priminimų sumokėti skolas

 Daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų, kurie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas turi sumokėti patys, „Sodra“ išsiuntė priminimus sumokėti įmokas, kurios siekia nuo 36 iki 903 eurų. Iš viso išsiųsta ...

Paskola suteikia galimybę renovuoti sodybą ar butą

Daugelis šeimų, susidūrusių su gyvenamojo būsto renovavimu ar atnaujinimo darbais yra pastebėjusios, jog tiek kosmetinis, tiek didesnis remontas pareikalauja plačiai atverti piniginę. Įvairių įrankių, baldų įsigijimas, užmokesčiai ...

VMI siunčia priminimą tūkstančiams lietuvių: galite susigrąžinti permoką

 Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad visiems laiku bei teisingai užpildžiusiems ir pajamų deklaracijas pateikusiems gyventojams, pervedė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokas, rašoma išplatintame ...

Įsigalioja mokėjimų įstatymo pakeitimai: vartotojų laukia pokyčiai

 Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau, rašoma ...

Lietuvos bankas ėmėsi veiksmų: blokuos apie 70 interneto svetainių

 Lietuvos banko nurodymu interneto svetainė www.globalfxm.com (AllProTech OÜ), nelegaliai siūliusi ir teikusi investicines paslaugas, lankytojams jau nepasiekiama. Iki metų pabaigos siekiama blokuoti apie 70 panašių interneto ...

„Sodra“ paruošė nemalonią dovaną: jau siunčiami laiškai

 „Sodra“ šiandien išsiuntė pranešimus 6321 gyventojui, kuriam šį mėnesį gali tekti savarankiškai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką. Pranešimai patalpinti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas