IAE uždarymo lėšos švaistytos į visas puses

Praėjusiais metais į Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo fondą buvo surinkta daugiau kaip 51 mln. Lt, o išleista beveik 37 mln. Lt. Lėšos buvo skiriamos ir abejotinoms išlaidoms - gatvių ir pastatų remontui, ežerų pakrančių tvarkymui ir kt.

Fondo auditą atlikusi Valstybės kontrolė (VK) suabejojo, ar tai tinkamas pinigų panaudojimas, tačiau griežčiau įvertinti sunku, nes kriterijų tiesiog nėra. VK rekomendavo nustatyti aiškius IAE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų paskirstymo kriterijus.

Atsiskaitymas už fondo lėšų panaudojimą turi būti išsamesnis ir viešas, – teigia VK auditoriai, įvertinę šio fondo ataskaitos už 2009 m. duomenis ir lėšų naudojimo teisėtumą. Praėjusiais metais į fondą buvo surinkta daugiau kaip 51 mln. Lt, o išleista beveik 37 mln. Lt. Fondą valdo Energetikos ministerija, o administruoja valstybės įmonė Energetikos agentūra ir viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra.

Daugiau kaip du trečdaliai fondo lėšų praėjusiais metais skirta neigiamiems socialiniams ir ekonominiams Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padariniams šiame regione sušvelninti. Lėšas gavo Ignalinos darbo birža, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Visagino savivaldybės administracija ir Zarasų rajono savivaldybės administracija. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad nereglamentuota, kokiais kriterijais remiantis turi būti vertinami ir finansuojami fondui teikiami projektai, todėl jie negalėjo patvirtinti savivaldybėms skirtų fondo lėšų naudojimo tikslingumo. Be to, fondo lėšos buvo skiriamos gatvių ir pastatų remontui, ežerų pakrančių tvarkymui ir kitiems tikslams, kurie, auditorių nuomone, nėra susiję su elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinių likvidavimu.

Nors fondo veiklą reguliuoja specialus įstatymas, tačiau fondo ataskaitos sudarymas teisiškai nereglamentuotas. Ataskaitoje nurodyta tik bendra pajamų suma, nenurodant jų gavimo šaltinių. Be to, fondo ataskaitos neskelbiamos viešai. Auditoriai atkreipė fondo valdytojo dėmesį į tai, kad nuo šių metų bus privaloma parengti ne tik ataskaitą, bet ir fondo finansinių ataskaitų rinkinį.

Valstybės kontrolė rekomendavo nustatyti vertinimo kriterijus, kuriais būtų remiamasi projektus pripažįstant tinkamais, ataskaitas sudaryti pagal visus rodiklius, kurie patvirtinami Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir jas skelbti viešai.
 

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/iae-uzdarymo-lesos-svaistytos-i-visas-puses-191.html